Prilikom posjete prodajnom prostoru i prilikom korištenja web stranica u vlasništvu Sked, Obrt za trgovinu i usluge, primjenjuju se sljedeći:

Opći uvjeti poslovanja

 1. Opći pojmovi

OPĆI UVJETI – Ovaj tekst Općih uvjeta poslovanja

SKED – Obrt za trgovinu i usluge, vl. Goran Perošević (u daljem tekstu Sked) upisano je pri Obrtničkom registru pod MBS 91885434. Sjedište tvrtke je na adresi Stjepana Radića 27, 31417 Piškorevci.  Račun Obrta otvoren je kod banke Privredna Banka Zagreb d.d. IBAN : HR5823400091140101974. SWIFT CODE: PBZGHR2X

POSLOVNICA – obuhvaća:
– adresu sjedišta obrta
– trgovinu na malo na štandovima i tržnicama
– trgovinu na malo izvan prodavaonica, štandova i tržnica
– trgovinu na malo na adresi kupca

WEB STRANICA – obuhvaća :
• domenu sked.com.hr i poddomene s odgovarajućim sadržajem
• FB stranicu Sked, Obrt za trgovinu i usluge
– Stranice sa javnim oglasima

KLIJENT – Svaka pravna i/ili fizička osoba koja je posjetila i/ili posjećuje web stranice ili poslovnicu, te svaka pravna i/ili fizička osoba koja je obavila kupovinu i/ili je potvrdila narudžbu proizvoda na web stranici i/ili u poslovnici.

MONTER – Osoba koja vrši montažu, odnosno ugradnju kuhinje i/ili ostalog namještaja, te prateće opreme kupljene u poslovnici, a prema uputi projektanta ili proizvođača, odnosno od strane klijenta potvrđenom izvedbenom projektu. Monter je odgovoran isključivo za izvrsnost izvedbe projekta, odnosno prilagodbe detalja projekta prostoru.

SADRŽAJ – obuhvaća :
• sve informacije s web stranice kojima se može pristupiti, odnosno koje se mogu reproducirati neovisno o platformi s koje im se pristupa
• sadržaj svakog e-mail-a koji Sked šalje korisnicima ili klijentima
• bilo koju informaciju koju, putem bilo kojih sredstava komuniciranja, Sked prosljeđuje korisniku ili klijentu, a u skladu s uputama o komuniciranju
• sve informacije o proizvodima, uslugama i/ili naknadama Sked-a u određenom razdoblju
• svi promotivni materijali i ostala dokumentacija dostavljena kupcu ili klijentu
• podatke o Sked-u

USLUGA – obuhvaća
• uslugu trgovine namještajem i drugom raznom robom koja se odvija u poslovnici u smislu pružanja mogućnosti klijentu da kupuje i/ili naručuje proizvode putem direktnog kontakta
• uslugu elektroničke trgovine koja se odvija na web stranici u smislu pružanja mogućnosti klijentu da kupuje i/ili naručuje proizvode putem elektroničkih sredstava komunikacije
• uslugu dostave i/ili montaže namještaja i druge razne robe koji je Sked prodao klijentu ako je to izričito dogovoreno

NARUDŽBA – elektronički dokument kojim klijent putem web stranice naručuje proizvode i usluge od Sked-a. Kao narudžba se podrazumijeva i zaprimljeni mail od strane kupca ili klijenta gdje se nedvojbeno može utvrditi namjera klijenta/kupca. Narudžba može biti i usmena, a smatra se da je potvrđena ako kupac uplati dio ili čitav iznos prema od strane Sked-a dostavljenoj ponudi ili predračunu.

IDEJNI PROJEKT – može se napraviti na zahtjev klijenta. Idejni projekt može izraditi Sked, dobavljač – proizvođač tražene robe ili treća – stručna osoba. Izrada idejnog projekta može biti naplaćena posebno, može biti gratis ili biti uključen u ukupnu cijenu tražene robe. O tome se, ovisno o vrsti posla izravno dogovaraju Sked i kupac/klijent.

PONUDA – ispisani i/ili elektronički dokument temeljem kojeg klijent ima mogućnost uplatom potvrditi narudžbu proizvoda i/ili idejni projekt od Sked-a

TRANSAKCIJA – uplata ili povrat iznosa nakon što je Sked prodao proizvod/uslugu klijentu, korištenjem gotovine i/ili kartičnog procesora u poslovnici ili bankovnim transferom, bez obzira na način isporuke.

RAČUN ZA AVANS – ispisani i/ili elektronički dokument koji klijent dobije kao potvrdu uplate ponudom naručenih proizvoda u poslovnici ili na web stranici

IZMJERA – Okvirnu izmjeru radi kupac kako bi se na osnovu nje mogla izraditi ponuda. U slučaju potrebe izrazito točnih mjera, Sked i kupac dogovaraju o tome tko će za njihove potrebe izvršiti taj posao. Preporuka Sked-a je da tu izmjeru izvrši monter koji će robu postaviti na zadano mjesto.

PRILAGOĐENI PROJEKT – Projekt koji nastaje izmjenama i/ili prilagodbama idejnog projekta nakon utvrđenih točnih mjera prostora u koji će se montirati namještaj koji je klijent naručio od Sked-a. Ovdje se ubraja i roba po PERSONALIZIRANOJ narudžbi (ili moguće – PERSONALIZIRANA roba).
Personalizirana roba je ona koja se ne proizvodi na zalihu, već prema želji kupca – bez obzira na to bira li se sastav, boja, način izrade, količina i slično. Ovdje ne postoji mogućnost fizičkog povrata robe. Više o ovome u poglavlju 8.9.4.

IZVEDBENI PROJEKT – obuhvaća :
 POPIS APARATA – Popis aparata i/ili prateće opreme koja će biti ugrađena u namještaj koji je klijent naručio od Sked-a.
 IZVEDBENI PROJEKT – Projekt namještaja sa svim detaljima i upozorenjima s istaknutim datumom koji klijent isključivo potpisom potvrdio.

UGOVOR SKLOPLJEN NA DALJINU – u skladu s definicijom iz Zakona o zašiti potrošača (NN 41/14, 110 /15) te Direktivom 2011/83/EU o pravima potrošača je ugovor sklopljen između trgovca i potrošača u okviru organiziranog sustava prodaje ili pružanja usluge bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača na jednome mjestu pri čemu se do trenutka sklapanja ugovora te za sklapanje ugovora isključivo koristi jedno ili više sredstava daljinske komunikacije

NEWSLETTER/OBAVIJEST – povremeno sredstvo informiranja, elektroničko ili štampano o proizvodima, uslugama i/ili promocijama Sked-a u određenom razdoblju.

 1. Općenito

2.1. Opći uvjeti određuju rokove i uvjete korištenja stranice/sadržaja/usluga od strane klijenta, u slučaju da klijent nema neki drugi valjani ugovor o korištenju, sklopljen između njega i Sked-a.

2.2. Korištenje, uključujući, ali se ne ograničavajući na pristup i posjet sadržaja/usluge, podrazumijeva pristanak klijenta ovim Općim uvjetima. Klijent se obvezuje stalno pratiti Opće uvjete koji mogu biti aktualizirani, izmijenjeni ili dopunjeni. Sked će prilikom svake izmjene Općih uvjeta obavijestiti sve klijente prilikom prvog sljedećeg posjeta stranici nakon izmjene. U slučaju nekih nejasnoća primjenjuju se Opći uvjeti koji vrijede u trenutku narudžbe.

2.3. Pristup uslugama vrši se isključivo preko pristupanja javno raspoloživoj web stranici i u poslovnici tvrtke.

2.4. Korištenjem stranice/sadržaja/usluge ili posjetom poslovnici, klijent jedini je odgovoran za sve aktivnosti koje proizlaze iz korištenja stranice ili eksponata u poslovnici. Također, odgovoran je za svaku imovinsku ili neimovinsku štetu nanesenu Sked-u u skladu s važećim hrvatskim zakonodavstvom.

2.5. U slučaju da se klijent ne slaže i/ili ne prihvaća i/ili opozove pristanak koji je dao na Opće uvjete, isti će poslati e-mail na adresu info@sked.com.hr s naznakom da ne želi nastaviti koristiti usluge koje pruža Sked preko svojih web stranice i poslovnice, da ne želi više primati elektroničku poštu/newslettere i/ili druge obavijesti od strane Sked-a bilo koje vrste (elektronički, telefonski, itd.).

2.6. Ako klijent nema nikakvih dospjelih niti nedospjelih dugovanja prema Sked-u ili otvorenih narudžbi za namještaj i ostalu robu koji su u procesu proizvodnje, a opozove pristanak na Opće uvjete za vrijeme postojanja aktivnih narudžbi, Sked zadržava plaćene akontacija i poništava takvu narudžbu u kojem slučaju niti klijent niti Sked nemaju više nikakvih međusobnih potraživanja s bilo koje pravne osnove uključujući i naknadu štete.

2.7. Poslovanje Sked obavlja samo sa tvrtkama i punoljetnim, poslovno sposobnim fizičkim osobama koji imaju najmanje 18 godina, koje su prošle redovan proces narudžbe robe. Mogućnost online narudžbe pristupačna je samo osobama koje imaju adresu za isporuku u Republici Hrvatskoj. Svaki klijenti izjavljuje da udovoljava svim navedenim uvjetima.

 1. Sadržaj

3.1. Sadržaj, onako kako je definiran na početku, uključuje, ali ne ograničava se na izložbene eksponate, logo, stilizirane prikaze, trgovačke simbole, statične slike, dinamične slike, tekst i/ili multimedijske sadržaje predstavljene u poslovnici i na web stranici. Sadržaj je stečen kupovinom, preuzimanjem od dobavljača i preuzimanjem s interneta pri čemu je oprez usmjeren na zaštitu prava trećih.

3.2. Bilo koji sadržaj kojem klijent ima pristup bilo kojim sredstvom, je podređen ovim Općim uvjetima, osim u slučaju da sadržaj nije popraćen pisanim sporazumom o specifičnom korištenju valjano sklopljenom između Sked-a i klijenta.

3.3. Sav sadržaj na web stranici je isključivo informativnog karaktera dostupan je za preuzimanje ili kopiranje od strane klijenta. Sked nije odgovoran ako klijent preuzimanjem sadržaja s web stranice prekrši domaće i međunarodne propise o zaštiti autorskog i srodnih prava odnosno prava industrijskog i intelektualnog vlasništva ili bilo koja duga prava trećih pravnih ili fizičkih osoba.

3.4. Ako klijent ili bilo koja treća pravna ili fizička osoba smatra da je Sked sadržajem i/ili objavljivanjem istog prekršio domaće i međunarodne propise o zaštiti autorskog i srodnih prava, odnosno prava industrijskog i intelektualnog vlasništva ili bilo koja duga prava trećih pravnih ili fizičkih osoba, dužna je se obratiti Sked-u ne e-mail info@sked.com.hr, kako bi Sked mogao poduzeti potrebne mjere.

3.5. Sked se trudi klijentima dati što bolji i točniji opis i sliku svakog proizvoda ponuđenog na web stranici.. Unatoč tome, Sked ne može garantirati da su svi navedeni podaci i slike proizvoda u potpunosti točni. Fotografije proizvoda ne moraju uvijek odgovarati proizvodima koji su stvarno dobavljivi i treba ih shvatiti samo kao informativnu ilustraciju. Ako, zbog greške ili previda, sadržaj (slike, tekstovi, cijene …) objavljen na web stranici nije ispravan ili je u međuvremenu promjenjenn, Sked zadržava pravo na izmjenu podataka bez obveze na prepoznavanje ili naknadu bilo kakve štete bilo kojem klijentu i/ili nekoj trećoj pravnoj ili fizičkoj osobi.. Sked zadržava pravo da klijente informira o promjeni ili ispravnosti sadržaja te da klijentima pruži priliku da potvrde ili otkažu svoju narudžbu.

3.6. Niti jedan sadržaj priopćen klijentu, bilo kojim sredstvom komunikacije (elektronički, telefonski, itd.) ili koji je sadržaj dobiven pristupanjem, posjećivanjem i/ili vizualizacijom sadržaja, za Sked ili njegovog zaposlenika koji je posredovao transferu, ako postoji, ne predstavlja ugovornu obvezu spram dotičnog sadržaja.

 1. Kontakt za korisnike i klijente

4.1. Sked na web stranici objavljuje potpune i ispravne podatke za identifikaciju i kontaktiranje od strane svojih klijenata.

4.2. Posjetom poslovnici i ostavljanjem kontakt podataka, korištenjem obrasca za kontakt ili usluge prisutne na stranici, klijent daje svoju suglasnost Sked-u da ga kontaktira bilo kojim raspoloživim sredstvom komunikacije uključujući i elektronička sredstva.

4.3. Djelomično ili potpuno popunjavanje obrasca za kontakt i njegovo slanje Sked-u ne stvara obvezu za Sked da povratno kontaktira klijenta, osim u zakonom predviđenim slučajevima.

4.4. Pristup izlogu poslovnice, pristup stranicama, korištenje informacija predstavljenih na tim stranicama, posjećivanje stranica ili slanje e-mail-ova ili pisanih obavijesti Sked-u vrši se posjetom klijenta poslovnici, elektroničkim, telefonskim ili bilo kojim drugim načinom raspoloživim klijentu i Sked-u, jer se na taj način smatra da klijent pristaje na primanje pisanih obavijesti od Sked-a, elektroničkim i/ili telefonskim putem, uključujući i komunikaciju putem e-mail-a, SMS poruka ili obavijestima na stranici.

4.5. Klijent je obvezan dostaviti Sked-u točne i potpune kontakt podatke (e-mail adresa, broj telefona, adresa isporuke) kako bi se mogli koristiti od strane Sked-a u komunikaciji s klijentom te u pružanju usluga. Klijent je obvezan pravodobno obavijestiti Sked o svakoj promjeni takvih podataka. Klijent snosi odgovornost za svaku štetu nastalu radi ustupanja pogrešnih kontakt podataka.

 1. Newsletteri/pisma i podsjetnici

5.1. U trenutku kada klijent šalje upit putem kontakt forme ili mail-a prihvaćajući Opće uvjete, isti ima pravo izraziti suglasnost u vezi primanja newslettera/pisama i/ili podsjetnika od strane Sked-a elektroničkim ili telefonskim putem, uključivo i posredstvom e-maila, sms poruka ili putem objava na web stranicama.

5.2. Podatke poslane od klijenta u svrhu slanja newslettera/pisama i/ili podsjetnika Sked će koristiti isključivo u granicama Politike povjerljivosti.

5.3. Klijent može u bilo kojem trenutku odustati od primanja newslettera/pisama i/ili podsjetnika, i to:

 • koristeći link namijenjen toj svrsi, a koji je sastavni dio svih dobivenih newslettera/pisama i/ili upozorenja (pri dnu e-maila, naznačeno s „Kliknite ovdje kako bi se odustalo od pretplate”, sve ukoliko je ova mogućnost tehnički izvediva)
 • slanjem mail-a na info@sked.com.hrs naznakom : “Molim obrišite moje podatke iz baze za slanje obavijesti, newslettera i ostalog promotivnog materijala

5.4. Odustajanje od primanja newslettera i/ili podsjetnika nikako ne predstavlja odricanje od suglasnosti na Opće uvjete, a primjenjuje se samo nakon slanja nakane za odustajanje.

5.5.Sked zadržava diskrecijsko pravo odabrati osobe kojima će slati newslettere i/ili podsjetnike kao i pravo da isključi iz svoje baze podataka bilo kojeg klijenta koji je prethodno izrazio svoj pristanak za dobivanje newslettera i/ili podsjetnika, bez ikakvog naknadnog angažmana Sked-a ili prethodne notifikacije istoga.

 1. Politika povjerljivosti

Svrha ovoga poglavlja je da informiranje o osobnim podacima koje klijent ustupa Sked-u i načinu na koji Sked obrađuje te podatke. Sked štiti i poštuje povjerljivost osobnih podataka klijenata implementiranjem potrebnih tehničkih i organizacijskih mjera sadržanih u važećim zakonima i pravilima u svezi zaštite osobnih podataka, uključujući EU 679/2016 Opću uredbu o zaštiti podataka (“GDPR”).

6.1. Prema zakonima i pravilima vezanim uz zaštitu osobnih podataka ili GDPR-u osobni podatak je definiran kao svaki podatak koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili može biti utvrđen. Pojedinac čiji se identitet može utvrditi pomoću prikupljenih podataka GDPR ga prepoznaje kao Ispitanika. Dakle, ispitanik je osoba koju Sked može identificirati izravno ili neizravno pomoću prikupljenih osobnih podataka.

6.1.1. Osobni podaci koje Sked prikuplja i obrađuje su: ime i prezime, adresa (poštanska adresa za dostavu i/ili montažu robe), e-mail adresa, OIB, telefonski broj, glas, bankovni podaci (u slučaju vraćanja novca), podaci o računu na društvenim mrežama, UUID, IP adresa. Sked ne prikuplja niti obrađuje osjetljive osobne podatke koje GDPR definira kao posebnom vrstom podataka. Također, Sked ne želi prikupljati i obrađivati osobne podatke osoba mlađih od 18 godina.

6.1.2. Sukladno GDPR-u, tvrtke koje vode obradu osobnih podataka klijenata koje je prikupio Sked su :

– Sked, Obrt za trgovinu i usluge, vl. Goran Perošević, Stjepana Radića 27, 31417 Piškorevci.

Sve navedene pravne osobe osobne podatke prikupljaju i obrađuju u skladu s GDPR. Osobni podaci su prikupljeni i/ili obrađeni za vrijeme ovoga ili prijašnjega trgovačkog odnosa među strankama, na što su klijenti dali izričitu suglasnost, a sukladno zakonima koji su bili na snazi u datom trenutku.

6.1.3. Detalji iz čl. 6.1 i narednih članaka dani su kao primjer, a ne kao cjeloviti. Prikupljeni podaci za ugovorene usluge Sked i ostale uključene i prethodno navedene tvrtke prikupljat će samo minimalne količine osobnih podataka koji su potrebni radi ispunjavanja ugovorenih obveza Sked-a.

6.2. U okviru upravljanja web stranicom, Sked prikuplja specifične osobne podatke koje su ispitanici ustupili putem web stranice, izričitom i dobrovoljnom privolom izravno npr. Ime i prezime, adresa, e-mail adresa, telefonski broj itd. ili neizravno npr. IP adresa, UUID itd.

6.3. Svrhe za koje Sked obrađuje osobne podatke koje mu je dao klijent su sljedeće :

 • obrada narudžbi i plaćanja,
 • izvršavanje ugovornih obveza s partnerima u računovodstvene svrhe,
 • poboljšanje marketinških aktivnosti,
 • rješavanja svih zahtjeva u odnosu na ispunjenje narudžbi,
 • marketinška komunikacija,
 • statističke svrhe.

6.4. Sked prikuplja, obrađuje i upravlja osobnim podacima klijenata u skladu sa zahtjevima GDPR-a i to za vremensko razdoblje sukladno pravnim zahtjevima koje postavljaju građanskopravno i kaznenopravno zakonodavstvo u odnosu na zastaru i obvezne uvjete s kojima su se klijenti složili prihvaćanjem Općih uvjeta poslovanja.

6.4.1. Sked može obrađivati osobne podatke klijenta s ciljem informiranja o dobrima i uslugama, promotivnim ponudama ili kao bi se provela prijava klijenta na novosti. Osobni podaci klijenata obrađivat će se u svrhe izravnog marketinga ili putem komunikacijskih kanala (e-mail, SMS itd.) samo ako postoji privola. Sked marketinške aktivnosti temelji na privoli klijenata sve dok je klijent ne povuče. Klijent ima mogućnost ili pravo na povlačenje privole u svakom trenutku.
Klijent podnošenjem svojih osobnih podataka, potvrđuje i bezuvjetno prihvaća činjenicu da će njegovi osobni podaci biti uvršteni i arhivirani u bazu podataka voditelja obrade, te da daje svoju izričitu i nedvosmislenu privolu za obradu njegovih osobnih podataka kao što je to detaljno opisano u poglavlju 6.3.

6.5. Obrada osobnih podataka klijenata uključuje svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima (bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima). Obrada osobnih podataka podrazumijeva prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje, uništavanje itd. (ovaj skup radnji predstavlja samo primjer u ovim općim uvjetima, obrada označava svaku vrstu radnji koji se odnosi na osobne podatke).

6.6. S teritorijalnog aspekta, odredbe uredbe se primjenjuju na sve obrade osobnih podataka koje obavlja voditelj obrade ili izvršitelj obrade sa sjedištem unutar EU, obrade osobnih podataka ispitanika unutar EU, izvršenih od strane voditelja ili izvršitelja obrade izvan EU ako su: roba i usluge ponuđene građanima EU ili ako je ponašanje građana EU nadgledano, profilirano. Sked je voditelj obrade, kako je to opisano važećim pravilima i zakonima, uključujući GDPR.

6.7 Sked ovisno o proizvodima i/ili uslugama koje je klijent odabrao, te o svrsi obrade osobnih podataka, može predati osobne podatke klijenta drugim povezanim društvima, trećim osobama ili tijelima javne vlasti u svrhu ispunjavanja pravne osnove. Sukladno GDPR-u, Sked može dati ili omogućiti pristup određenim osobnim podacima klijenata sljedećim grupama primatelja :

 • povezanim društvima radi upravljanja narudžbama,
 • poslovnim partnerima radi dostave naručenih dobara i usluga,
 • pružateljima platežnih i bankarskih usluga,
 • pružateljima računovodstvenih usluga radi provođenja vanjskih računovodstvenih usluga,
 • osiguravajućim kućama,
 • ostalim trećim osobama s kojima Sked može razviti zajednički program radi prodaje proizvoda i/ili usluga,
 • tijelima javne vlasti.

Prije ustupanja osobnih podataka klijenata Sked će se uvjeriti da voditelji obrade i treće osobe kojima se podaci ustupaju implementiraju tehničke i organizacijske mjere potrebne za rad u skladu s pravnim zahtjevima važećih zakona, uključujući GDPR.

6.8 Osnova na kojoj Sked bazira obradu osobnih podataka može biti :

 • ovisno o svrsi obrade osobnih podataka, privola klijenata na primanje obavijesti na web stranici,
 • izvršavanje ugovora, uzimajući u obzir da je ugovor trgovački odnos između klijenta i Sked-a nastao stavljanjem narudžbe, te izvršavanjem plaćanja za naručene proizvode i/ili usluge,
 • legitimni interes Sked-a koji je potreban prilikom izvršavanja trgovačkih i gospodarskih aktivnosti Sked-a, kao što je predviđeno GDPR-om.

Sked će obrađivati osobne podatke klijenata kako bi poboljšao i osigurao da, bez obzira na okolnosti, zaštiti web stranicu od kibernetičkih napada, te kako bi se poboljšale mjere za otkrivanje i prevenciju od pokušaja prijevare uključujući i davanje osobnih podataka tijelima javne vlasti kao i mjere za upravljanje rizicima.

6.9. Načela Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR EU 679/2016) i o individualna prava ispitanika.

6.10. Opća uredba o zaštiti podataka predviđa šest načela kojima se potrebno voditi prilikom obrade osobnih podataka :

Načelo zakonitosti, poštenosti i transparentnosti.
Prema tome načelu voditelj mora osigurati da je :
• obrada osobnih podataka izvršena sukladno zakonskim uvjetima te da je drugačija obrada nezakonita,
• obrada osobnih podataka izvršena na razmjeran način odnosno onako kako bi to smatrao ispitanik,
• obrada mora biti transparentna što znači da voditelj obrade treba obavijestiti ispitanika otvoreno i jasno o svrsi i sredstvima obrade.
Načelo ograničavanje svrhe.
Voditelj postupa u skladu s tim načelom prikupljanjem i obradom osobnih podataka samo u svrhe koje su jasno utvrđene i tako komunicirane ispitaniku;
Načelo smanjenja količine podataka.
Voditelj postupa u skladu s tim načelom ako obrađuje samo one osobne podatke koji su nužni za ispunjavanje svrhe, propisujući da se ne prikupljaju osobni podaci koji nisu potrebni za ispunjavanje svrhe;
Načelo točnosti.
Voditelj će prikupljati i obrađivati samo one osobne podatke koji su točni i ažurni;
Načelo ograničenja pohrane.
Voditelj postupa u skladu s tim načelom u okviru GDPR-a arhiviranjem/spremanjem osobnih podataka samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju;
Načelo cjelovitosti i povjerljivosti.
Voditelj postupa u skladu s tim načelom ako je implementirao sve potrebne sigurnosne mjere, te interna pravila kojima se sprječava neovlaštena i nezakonita obrada, te kojima se sprječava povrede podataka, njihovo mijenjanje ili pak gubitak.

6.11 Opća uredba o zaštiti podataka je predvidjela 8 prava ispitanika i/ili klijenata Sked-a, kako slijedi :

Pravo na informacije i pristup osobnim podacima
Uvodni dijelovi Općih uvjeta poslovanja, te informacije sadržane u okviru ovoga poglavlja kao što su: identitet i kontakt podaci voditelja obrade i predstavnika voditelja obrade, svrhe obrade i pravne osnove, primatelji podataka odnosno kategorije primatelja podataka, odgovarajuće garancije, vrijeme pohrane, prava ispitanika, pravo na podnošenje prigovora, moguće posljedice davanja osobnih podataka, postojanje sustava za automatsko profiliranje;
Pravo ispitanika na pristup

Sked poštuje pravo ispitanika na pristup što znači da provjerava obradu osobnih podataka, te omogućava pristup osobnim podacima, daje kopiju osobnih podataka koji se obrađuju, obavještava o roku čuvanja, te omogućuje daljinski pristup osobnim podacima posredstvom sustava koji omogućuje ispitaniku pregled osobnih podataka prethodno utvrdivši identitet ispitanika;
Pravno na ispravak
Sked poštuje ovo pravo, a ono se odnosi ispravak, te na potpunost podataka;
Pravo na zaborav
Sked poštuje ovo pravo ako ispitanik traži i to ako je navedeno motivirano i osnovano na valjanom temelju:
Razlozi: podaci više nisu potrebni, povlačenje privole, protivljenje, nezakonita obrada, valjani zakoniti zahtjev od strane EU ili lokalnih javnih vlasti, pružanje usluga djeci, maloljetnicima bez prethodno udovoljenih uvjeta Pravo ne može biti zatraženo i stoga ispunjeno ako je obrada potrebna za: izražavanje slobode govora i pristupa informacijama, ispunjenje zakonitog zahtjeva, obavljanje dužnosti u javnom interesu, u svezi zdravlja, arhiviranja, povijesnog ili znanstvenog istraživanja, statističke svrhe, identifikacije, odgovaranje na zahtjev upućen od strane suda;
Pravo na ograničenje obrade
Ovaj zahtjev može biti postavljen kako slijedi:
• Kada se osporava točnost osobnih podataka, zakonitost obrade, te da voditelj više ne treba osobne podatke
• Kada voditelj pohranjuje samo osobne podatke
• Kada obrada osobnih podataka zahtjeva privolu ispitanika
• Kada voditelj podnosi svim primateljima promjene u ograničenjima obrade osobnih podataka
Pravo na prenosivost podataka
Sukladno GDPR-u, Sked treba pomoći ispitaniku kada zatraži prijenos podataka; u jednostavnom formatu, koji računalo može pročitati, te poslati voditelju obrade kojeg je naznačio ispitanik;
Pravo na prigovor
Može biti zatraženo samo radi sljedećeg: izravni marketing, znanstveno i povijesno istraživanje; ispunjavanje aktivnosti u javnom interesu; izvršavanje javnih vlasti; legitimni interes voditelja obrade ili trećih osoba;
Pravo ispitanika da ne bude ocijenjen automatiziranim profiliranjem
zahtijeva : Nezakonit postupak za kreiranje profila neovisno o svrsi : automatizirana evaluacija kapaciteta i kvalitete rada zaposlenika, odobravanje kredita – ocjenjivanje; Iznimka: postojanje privole ispitanika.

6.12. Sva pitanja vezana uz osobne podatke koje Sked prikuplja i obrađuje klijent i/ili ispitanik može dostaviti na e-mail adresu info@sked.com.hr. Odgovorni zaposlenici Sked-a će odgovoriti na svaki primljeni upit, prigovor ili pritužbu u najkraćem mogućem roku. Također, svi klijenti imaju pravo podnijeti prigovor i lokalnom nadzornom tijelu.
Kako bi klijent podnio zahtjev za ispunjenje prava koja su gore opisana, može poslati e-mail na info@sked.com.hr, te zahtijevati ispunjenje bilo kojeg prava u odnosu na:

 • ispravak, ažuriranje, ograničenje, brisanje ako obrada osobnih podataka nije u skladu s lokalnim ili zakonodavstvom EU i ako isto može biti zatraženo, ako su osobni podaci netočni ili nepotpuni;
 • pseudonimizaciju osobnih podataka, obavještavanje trećih osoba na koje su osobnih podaci preneseni, sve dok napor potreban za to nije u suprotnosti s legitimnim interesima;
 • zabranu obrade osobnih podataka koliko god je moguće, sukladno svrsi obrade.

Kao Voditelj obrade podataka Sked će odmah prestati s obradom osobnih podataka, čim se svrha u koju smo ih prikupio ispuni.

6.13. Politika korištenja Kolačića (eng. Cookies) na web stranici

 • Cookie je kodirana tekstualna datoteka (eng. File) male veličine koji šalje server putem web pretraživača prilikom posjete, te ga zatim web pretraživač vraća neizmijenjenog natrag prilikom svake sljedeće posjete tome serveru. Cookie se sprema nakon zahtjeva poslanog browseru (na primjer: Internet Explorer, Chrome, Mozilla) i potpuno je “pasivan” (ne sadrži software programe, viruse ili spyware i ne može pristupiti informacijama sa čvrstog diska korisnika). Kolačići se koriste za autentifikaciju kao i za praćenje ponašanja klijenata; tipične aplikacije su pamćenje omiljenih stvari klijenta i primjena sustava „košarica za kupovinu”. Te datoteke omogućavaju prepoznavanje terminala klijenta i predstavljanje sadržaja na relevantan način, prilagođen sklonostima klijenta. Kolačići osiguravaju klijentima ugodno iskustvo pretraživanja i podržavaju napore Sked-a da ponudi klijentima omiljene usluge kao što su na primjer omiljeni aspekti po pitanju online privatnosti, te povijesni pregled košarice za kupovinu. Također, koriste se u pripremanju anonimnih statistika koje pomažu razumijevanju načina na koji jedan klijent može koristiti web stranicu, pospješujući poboljšanje strukture i sadržaja, ali isključujući osobnu identifikaciju korisnika.
 • Sked koristi dvije vrste kolačića: per session i fiksne (privremene datoteke koje ostaju u terminalu klijenta sve do završetka sesije ili zatvaranja aplikacije/web browsera). Fiksne datoteke ostaju u terminalu klijenta jedno vrijeme, u parametrima kolačića ili dok ih klijent ručno ne izbriše. Kolačići koje koriste partneri operatera jedne web stranice, uključujući i situaciju bez ograničavanja klijenta web stranice, predmetom su Politike povjerljivosti.
 • Jedan posjet na web stranici može plasirati: kolačiće koji utječu na performanse web stranice, kolačiće za analizu posjetitelja, kolačiće za geotargetting, kolačiće za registriranje, kolačiće za promidžbu ili kolačiće dobavljača reklamiranja.
 • Osobni podaci prikupljeni korištenjem kolačića mogu biti prikupljeni samo kako bi olakšali određene funkcionalnosti za klijenta, te su kriptirani na način koji onemogućuje pristup neovlaštenim osobama. Samo jedna aplikacija korištena za pristupanje web stranicama dopušta pohranjivanje kolačića na računalo. Takva podešavanja mogu se izmijeniti tako da automatsko upravljanje kolačića blokira pretraživač ili da klijent bude informiran svaki put kada su kolačići poslani prema njegovom računalu. Detaljne informacije o mogućnostima i načinima upravljanja kolačićima mogu se pronaći u području podešavanja pretraživača. Ograničavanje uporabe kolačića može uskratiti određene funkcionalnosti web stranice. Kolačići su središnja točka efikasnog funkcioniranja pretraživanja interneta, koji pomažu u pronalaženju novog prijateljskog načina surfanja, prilagođenog sklonostima i interesima svakog klijenta. Odbijanje ili deaktiviranje kolačića može dovesti do nemogućnosti korištenja određenih site-ova/stranica. Poradi njihove fleksibilnosti i činjenice da većina najposjećenijih stranica koriste kolačiće, oni su zapravo neizbježni; deaktiviranje kolačića neće dopustiti pristup klijentu najraširenijim i najčešće korištenim stranicama među kojima su Youtube, Gmail, Yahoo i drugi.
 • Primjeri načina korištenja kolačića:

– prilagođavanje sadržaja i usluga sklonostima klijenata – kategorije proizvoda i usluga

– pristup prilagođen interesima klijenata – pamćenje pristupnih lozinki

– pamćenje zaštitnih filtera za djecu, kada je u pitanju sadržaj na internetu (opcije family mode, funkcije sigurnog traženja/safe search)

– mjerenje, optimizacija i karakteristike analize – kao što je potvrđivanje određene razine prometa na jednoj web stranici, kakva se vrsta sadržaja prikazuje i način na koji klijent dolazi do web stranice (na primjer, putem tražilice, direktno, putem drugih web stranica itd.). Web stranice obavljaju ovakve vrste analize kako bi poboljšale stranice, a u korist klijenata.

 • Sigurnost i problemi vezani uz povjerljivost.Kolačići NISU virusi i koriste obični tekstualni format; nisu sastavljeni od komadića šifre tako da se ne mogu poništiti, a ne mogu se ni sami pokrenuti. Prema tome, ne mogu se duplicirati ili replicirati na druge mreže kako bi se kretali ili ponovo replicirali. Obzirom da ne mogu obavljati ove funkcije, ne mogu se smatrati virusima. Kolačići se mogu koristiti i u negativne svrhe zato što pohranjuju informacije o sklonostima i povijest surfanja klijenata, toliko na nekoj određenoj stranici kao i na više stranica, i koriste se kao oblik Spywarea (špijunaža aktivnosti korisnika), veliki broj proizvoda anti-spyware obilježava kolačiće konstantno kako bi ih brisali tijekom postupaka anti-virus/anti-spyware brisanja/skeniranja.
  Pretraživači imaju uglavnom integrirana (uklopljena) podešavanja o povjerljivosti koja isporučuju određene razine prihvaćanja kolačića, razdoblje valjanosti i automatsko brisanje nakon što je klijent posjetio određenu stranicu. Obzirom da je pitanje identiteta iznimno važno i predstavlja pravo svakog internet korisnika, preporučuje se upoznavanje s eventualnim problemima koje mogu prouzročiti kolačići, jer se preko njih konstantno šalju u oba smjera informacije između pretraživača i web stanice te ako napadač ili neovlaštena osoba intervenira tijekom procesa slanja podataka, informacije koje sadrže kolačići mogu biti uhvaćene. Do navedenoga može doći kada se pretraživač spaja na server koristeći nezaštićenu mrežu (na primjer otvorenu WiFi mrežu). Drugi napadi koji se temelje na kolačićima uključuju pogrešna podešavanja kolačića na servere. Vrlo je važno da klijent odabere najpogodniju metodu zaštite osobnih podataka i:

– Prilagodi podešavanja pretraživača što se tiče kolačića kako bi odražavali željenu razinu sigurnosti korištenja kolačića.

– Da podesi duga razdoblja valjanosti kako bi se pohranila povijest surfanja i osobni podaci pristupa.

– Da uzme u obzir podešavanje pretraživača kako bi izbrisao individualne podatke svaki put kada zatvori pretraživač. To je varijanta pristupanja stranicama koje plasiraju kolačiće i mogućnost brisanja svake informacije o posjetu pri zatvaranju pojedinačnog surfanja.

– Da instalira i konstantno ažurira antispyware aplikacije.

Veliki broj aplikacija za otkrivanje i prevenciju spywarea uključuju otkrivanje napada na stranicama. Na taj način se sprječava pretraživač da pristupa web stranicama koje bi mogle iskoristiti njegovu ranjivost ili skinuti opasan software. Preporuča se konstantno ažuriranje pretraživača, jer veliki broj napada koji se temelje na kolačićima koriste slabe točke starijih pretraživača. Svi noviji pretraživači pružaju mogućnost promjene podešavanja Kolačića. Ta se podešavanja obično nalaze u „opcijama” ili u meniju „postavke” pretraživača.

6.14. Klijent ima pravo uskratiti pristanak na prikupljanje svojih osobnih podataka i zatražiti njihovo brisanje, opozivajući tako pristanak koji je dao za Opće uvjete, i odustajući od svakog prava implicitno specificiranog u Općim uvjetima i bez ikakve naknadne obaveze jedne od strana spram druge.

6.15. Za izvršavanje prava u skladu s člankom 6.14, klijent će se obratit Sked-u, u skladu s raspoloživim podacima na stranici koji vrijede u tom trenutku.

6.16. Klijent mailom na info@sked.com.hr ima pravo zatražiti promjenu podataka koje je prethodno izjavio kako bi unio svaku nastalu promjenu, u slučaju da takve promjene ima.

6.17. Politika povjerljivosti Sked-a odnosi se samo na dobrovoljno dostavljene osobne podatke koje je klijent dao na stranici. Sked ne odgovara za primjenjenu politiku povjerljivosti bilo koje treće stranke do koje se može doći preko veza/linkova, bez obzira na njihovu prirodu, izvan stranice.

6.18. Sked se obvezuje da će prikupljene osobne podatke klijenta biti korištene samo u skladu s deklariranim svrhama i da neće objavljivati, prodavati, iznajmljivati, licencirati, transferirati i sl. bazu osobnih podataka koja sadrži informacije o podacima osobnog karaktera ili posebnog karaktera klijenta nekoj trećoj strani koja nije uključena u ostvarivanju deklariranih ciljeva.

6.19. Izuzetak od odredaba članka 6.18 je situacija kada transfer/pristup/prikazivanje/itd. traže nadležna tijela u granicama svojih ovlaštenja.

6.20. Sked nije odgovoran za kvarove koje mogu nauditi sigurnosti servera na kojem se nalazi baza podataka koja sadrži osobne podatke.

 1. Politika prodaje u poslovnici

7.1. Namještaj i ostala razna roba

Sked uvozi, distribuira i po dogovoru montira ugradbeni namještaj proizveden u makedonskoj tvornici Lesnina Mi, Skopje po mjeri i volji klijenta. Osim ovog namještaja, Sked uvozi i distribuira personalizirane sjedeće garniture (po striktnom izboru kupca) srpskog proizvođača Extraform iz Sente. Sked unosi čistila i proizvode njemačkog proizvođača LCK iz Ubstadt-Weihr. Sked unosi uredske stolice i dijelove za to od slovenskog proizvođača Sitkomp iz Kopra. Sked unosi i distribuira kožne torbe i drugu kožnu galanteriju od mađarskog proizvođača Blazek&Ani iz Pečuha. Osim navedene robe, Sked može uvesti ili unijeti te distribuirati i proizvode drugih proizvođača iz raznih zemalja. Dobavljač može biti i iz Republike Hrvatske.
Sked zadržava pravo izbora proizvođača ili distributera bilo koje robe koja se legalnim putem može prodavati na teritoriji RH i EU, te robu istih ponuditi kupcima, odnosno klijentima.
Niže su navedeni upute, detalji, upozorenja, odnosno koraci kojima Sked klijentima isporučuje proizvode.
Podaci od dobavljačima:
Lesnina Mi, Trgovsko društvo d.o.o., Boris Trajkovski 100, Skopje, Republika Sjeverna Makedonija. Porezni broj: MK4030991228242, Telefon: +389 (0)2 2700 810, e-mail: info@lesninami.com.mk

Extraform d.o.o., Karađorđeva bb, 24400 Senta, Republika Srbija. Porezni broj: 101100671.
Telefon: +381 24 815 161. E-mail: info@extraform.rs

LCK GmbH, Im Unterfeld 2, 76698 Ubstadt-Weiher, Deutshland. Handelsregister: HRB 232667.
Telefon: +49 (07251) 9625-0. E-mail: info@lederpflege.de

Sitkomp d.o.o., Dekani 31b, 6271 Dekani, Slovenija. Porezni broj: SI68850263. Telefon: +386 59 030 246
E-mail: info@sitkomp.eu

Za više informacija i detalja o ovim i dobavljačima (i njihovim proizvodima) koji nisu obuhvaćeni gornjim podacima pošaljite upit na info@sked.com.hr

7.1.1. Kupovina robe odvija se sljedećim redoslijedom :

 1. Primljen upit– klijent pozivom ili e-mail-om ili putem kontakt forme na web stranici izrazi potrebu za određenom robom
 2. Sastanak i idejni projekt – ako za to postoji potreba, dogovara se termin koji odgovara kupcu i prodavatelju (ovdje Sked), te lokacija sastanka. Ako je u pitanju personalizirani proizvod, kupac bira vrstu robe, sastav, materijal izrade, boju…Prodavač (Sked) nakon toga izrađuje ponudu. Kupac na osnovu ponude ima neograničen broj mogućnosti izmjena radi sastava, materijala, boje i proizvoda koji želi kupiti.
  Sked je obvezan poštovati volju kupca i dati mu mogućnost potpunog izbora iz ponuđenog asortimana.
 3. Plaćanje prve akontacije – Nakon što kupac utvrdi da mu sve što je ponuđeno odgovara, uplaćuje akontaciju od minimalno 30% kao potvrdu namjere i potrebe za tom konkretnom robom.
 4. Izmjera prostora – primitkom akontacije utvrđuju se (eventualno) točne mjere prostora i robe. Izmjera je već definirana u ovom dokumentu u dijelu „Opći pojmovi“ – „Izmjera“
 5. Prilagođeni projekt – nakon izmjere prostora proizvođač mijenja detalje idejnog projekta kako bi robu prilagodio mjerama utvrđenim izmjerom, klijent potvrđuje
 6. Kućanski aparati – u slučaju kupovine i implementacije kućanskih aparata, od uplate prve akontacije do potvrde izvedbenog projekta klijent mora utvrditi popis kućanskih aparata koji će se ugrađivati (u kuhinju).
 7. Izvedbeni projekt – nakon potvrde klijenta da detalji prilagođenog projekta odgovaraju proizvođač izrađuje izvedbeni projekt ili (ako je u pitanju sjedeća garnitura) ponudu koji klijent vlastoručno potpisuje ili na daljinu nedvosmisleno potvrđuje mailom. Tom potvrdom se roba po izboru kupca daje u proizvodnju i postaje personalizirana – izrađuje se za poznatog kupca. Samom uplatom, kupac potvrđuje da su mu svi detalji o proizvodu poznati i da ih prihvaća. Eventualno, uz dogovor svih strana, može se prije završetka proizvodnje – na zahtjev kupca – izvršiti neka izmjena, pod uvjetom da to ne krši protokol proizvodnje i da roba nije već proizvedena.
 8. Plaćanje druge akontacije – Drugom akontacijom se podrazumijeva ostatak vrijednosti kupljene robe. Uplaćuje se prije isporuke, odnosno prije uvoza/unosa robe u RH. Ovdje ne spada cijena eventualne montaže ili unosa robe koji se dogovaraju posebno
 9. Isporuka robe – od primitka uplate prve akontacije teče rok isporuke naručene robe iz tvornice, Proizvođač u dostavlja podatke o okvirnom datumu isporuke. Približni rok se sa kupcem dogovara već kod samog izbora robe. U slučaju kašnjenja isporuke (osim ako je u pitanju viša sila) kupac ima pravo zatražiti od prodavatelja (Sked), odnosno dobavljača pravednu naknadu.
 10. Dostava – Dogovorom svih strana – kupac, prodavatelj (Sked) i proizvođač, utvrđuje se točan datum isporuke. Dostavom se smatra isporuka naručene robe do ulaza u dvorište kupca ili na mjesto najbliže kupcu na koje dostavno vozilo može doći. Sked, kao i dostavljač ne preuzimaju odgovornost ako kupac ne omogući pristup vozilu.
 11. Unos i montaža – ova stavka se posebno definira sa kupcem. U slučaju dogovorenog unosa, kupac je obvezan omogućiti ulaz radnicima koji robu unose, kao i primjeren prostor kroz koji je robu moguće unijeti. Neprohodni prolazi, zauzet prostor unosa, kao i premali otvori za unos robe smatraju se odgovornošću kupca i to ne može teretiti dostavljača, Sked ili proizvođača.
  Ako klijent ne želi da Sked obavlja dostavu, klijent transport može obaviti o vlastitom trošku u tom slučaju klijent preuzima odgovornost za potencijalnu štetu na namještaja.
  Klijent je dužan dostavljačima osigurati parkirno mjesto, čvrst, siguran i prohodan prolaz do odredišta dostave. Ako dostavljači procjene da postoji rizik oštećenja proizvoda ili ozljede radnika pri istovaru ovlašteni su odbiti istovar. Troškove ponovljene dostave snosi klijent i to u visini od 1% vrijednosti robe koja se dostavlja. Ako unos namještaja nije moguće izvršiti stubištem klijent snosi troškove unosa namještaja nekim drugim rješenjem (npr. kran ili dizalica).
  Ako klijent iz opravdanih ili neopravdanih razloga prekine montažu namještaja Sked ima pravo naplatiti troškove ponovnog izlaska na teren. Sked-ov monter, iz opravdanih razloga ima pravo odbiti izvršenje usluge montaže. Trošak ponovnog izlaska na montažu snosi klijent. Naknada za ponovljenu montažu naplaćuje kao minimalni trošak montaže odnosno 1250 kn (1000 kn + PDV).

Sked-ov monter ima pravo odbiti izvršenje usluge montaže u slučaju:

 • da prostor u kojem se montira namještaj nije prazan i čist;
 • da prostor u kojem se montira namještaj nije ugrijan na sobnu temperaturu min 18°C;
 • da prostor u kojem se montira namještaj nema struje
 • da prostor u kojem se montira kuh namještaj nema dovoljno svjetla za normalan rad
 • da je klijent adaptacijom promijenio prostor bez najave Sked-u
 • da klijent nije pripremio prostor u skladu s dogovorom, odnosno da uvjeti za rad nisu mogući

Ako je tako utvrđeno ponudom, kupac nakon završene montaže plaća i taj konačni iznos.

12. Zadovoljstvo kupca robom i (eventualnom) montažom – nakon isporuke robe kupac je obvezan prijaviti svako primjećeno oštećenje ili nepravilnost na robi. Ako je kupac dobio robu koja ne odgovara onome što je naručio (sastav, boja, materijal) kupac može zatražiti zamjenu za ono što je naručio, odnosno predložiti pravično obeštećenje. Ako na robi postoji neko oštećenje, u dogovoru sa proizvođačem vrši se popravak, odnosno stavljanje robe u ispravno stanje. Prihvaćanjem narudžbe i davanjem iste u proizvodnju  (uplatom akontacije) kupac se slaže da nema pravo povrata personalizirane robe – izabrao je sastav, materijal i(li) boju po svojoj želji i potrebi – te ima pravo popravka, odnosno stavljanje robe u stanje kakvo treba biti po izlasku sa proizvodne trake.
U slučaju neispravne montaže, kupac nije dužan platiti istu sve dok se roba ne dovede u željeno stanje. Odgovornost za kvalitetu montaže i uzete mjere preuzimaju monter, odnosno osoba koja je mjerila prostor i dala konačne dimenzije za proizvodnju. Ako je do izmjene dimenzija prostora nastalo nakon uzimanja mjera, tada odgovornost za to preuzima kupac.
Svaki prigovor po gore navedenim osnovama kupac je dužan poslati putem e-maila info@sked.com.hr, a Sked je obvezan u okviru svoje uloge utjecati na to da se čitav posao dovrši na zadovoljstvo svih uključenih strana. Ako je kupac nezadovoljan kvalitetom ili izvedbom, prema Zakonu u zaštiti potrošača ima pravo na prigovor, odnosno arbitražu.

7.1.2. Nemogućnost dogovora

U slučaju nemogućnosti dogovora sa kupcem oko narudžbe, kvalitete izrade, rokova isporuke i sličnog, Sked zadržava pravo odbiti ili prekinuti izradu projekta, bez posebnog obrazloženja klijentu i to bez obveze na naknadu potencijalne štete klijentu. Sked je na osnovu upita kupca obavezan u ovakvoj situaciji uputiti na drugog prodavača, odnosno dati mu sve potrebne informacije kako bi kupac mogao direktno stupiti u kontakt sa proizvođačem i eventualno na drugi način doći do željene robe.

7.1.3. Dizajnersko rješenje prostora

Proizvod se radi prema željama i  sugestijama klijenta, a na temelju mjera prostora koje je klijent ustupio za izradu idejnog projekta. Idejni projekt je baziran na tehničkim karakteristikama proizvođača i/ili upotrebljenog materijala. Sked i proizvođač nisu dizajneri prostora što znači da  klijentima ne daju dizajnerske nego tehničke savjete o najboljem načinu uklapanja namještaja u predviđeni prostor. Dizajnerske detalje projekta namještaja projektant radi prema uputi klijenta i/ili dizajnera/arhitekta kojeg je klijent odabrao, a u skladu s tehničkim mogućnostima namještaja u ponudi Sked-a. Izrađeni idejni projekt projektant klijentu prezentira pomoću  tehničkog nacrta.
Sked i proizvođač su obvezni upozoriti kupca u slučaju da steknu saznanje o određenim poteškoćama ili nemogućnosti izrade na način kako kupac i(li) dizajner prostora odrede. U slučaju da proizvođač ili Sked zaključe kako tražena roba ne može biti napravljena za sigurno korištenje, zadržavaju pravo odbiti takvu proizvodnju.
7.1.3.1. Trajanje ponude
Izradom  konačne ponude počinje teći rok za njeno prihvaćanje. U redovnim uvjetima, rok važnosti ponude je 5-10 dana, a eventualno se može uz suglasnost kupca, proizvođača i prodavača (Sked) može dogovorno produžiti. Vrijednost ponude (cijena robe) se može prihvatiti i nakon dužeg roka od navedenog, ako u međuvremenu nije došlo do promjene proizvođačkih ili drugih cijena koje utječu na konačni iznos računa.. Iz navedenih razloga Sked svaku ponudu klijentu vremenski ograničava.
7.1.3.2. Ustupanje projektne dokumentacije idejnog projekta klijentu.
Idejni projekt je rezultat višesatnog rada projektanta ili prodavača, stoga Sked idejni projekt smatra intelektualnim vlasništvom. Nakon izrade Sked zadržava idejni projekt i ne ustupa ga klijentu. Klijent niti na bilo koji način ne može prisiliti Sked da mu ustupi projekt bez odgovarajuće naknade. Ustupanje idejnog projekta Sked naplaćuje 1250 kn (1000+PDV) za što se izdaje račun. Ako se klijent odluči na kupovinu projektiranog namještaja plaćene troškove izrade idejnog projekta Sked uračunava u cijenu namještaja, te uplatu tretira kao dio akontacije za projektirani namještaj.
7.1.4. Uzorci materijala

Uzorci materijala koje Sked ustupa ili prikazuje kupcu, izrađeni su od strane dobavljača – u ovom slučaju ne od Proizvođača namještaja. Zbog nesavršenosti proizvodnih procesa može doći do određene diskoloracije na materijalima koža i štof. Na ovaj detalj nitko ne može utjecati i ako kupcu to ne odgovara, ima pravo odustati od narudžbe prije nego se roba počne proizvoditi.
Osim toga, na materijalima – prirodna koža – može doći do vidljivosti ožiljaka, uboda, žiga ili sličnih detalja. To se ne smatra greškom na materijalu niti nesavršenošću, već dokazom o tome da je riječ o prirodnom materijalu. Ista stvar je i sa proizvodima od punog drveta, gdje je moguća vidljivost kvrge ili nekog drugog detalja. Takve stvari se na prirodnim materijalima ne mogu izbjeći. Naravno, izuzetak su puknuća ili oštećenja nastala u proizvodnji ili transportu.
7.1.5. Dogovoreni povrat robe
U slučaju kada nije u pitanju personalizirana roba, rađena po želji i izboru kupca, kupac ima pravo povrata robe koja mu ne odgovara. Prema zakonskim propisima, kupac može odustati od standardne robe i vratiti je bez objašnjenja. Povrat se mora izvršiti u originalnoj ambalaži, u kojoj je isporučena. Na robi ne smije biti vidljivih oštećenja ili tragova korištenja. Roba mora biti u ispravnom stanju i takva da se može proslijediti drugom kupcu. Povrat novca za vraćeni proizvod vrši se uplatom na tekući ili žiro račun kupca, te ga je kupac obvezan navesti.
Kupac robu koju vraća može poslati o svom trošku putem neke od dostavnih službi ili je vratiti osobno. Pri povratu putem dostavne službe, potrebno je prethodno to najaviti i navesti da se proizvod vraća u potpuno ispravnom stanju. U slučaju povrata oštećenog ili neispravnog proizvoda, Sked može odbiti primitak, odnosno ne izvršiti povrat novca za artikl.
Naravno, ovo ne vrijedi u slučaju neispravnosti robe ili ako ju je kupac dobio oštećenu.
Ako je kupac dobio oštećenu robu, dužan je o tome istog trena obavijestiti dostavljača (ili dostavnu službu), te prodavača (Sked). Ako je u pitanju oštećenje u transportu, kupac će naknadno dobiti zamjenski, ispravan proizvod, a neispravni je obvezan vratiti dostavljaču/dostavnoj službi koja će taj problem riješiti sa prodavačem (Sked-om).
Ako je u pitanju skrivena mana ili neispravnost, kupac ima pravo u zakonskom roku reklamirati proizvod koji će biti popravljen ili zamjenjen ako popravak nije moguć.

7.1.6. Reklamacije i jamstvo

Jamstveni rok za isporučenu robu je utvrđen zakonskim odredbama.
Za svaku primljenu reklamaciju Sked utvrđuje razlog zašto se reklamacija dogodila. Ako je reklamacija prouzročena greškom klijenta i/ili zbog trošenja standardnim korištenjem, Sked za sanaciju klijentu šalje ponudu. Ako se reklamacija dogodila Sked-ovom greškom Sked će financirati sanaciju reklamacije. Prijavu reklamacije na svu robu u Sked-ovoj ponudi, prigovor i žalbu na rad Sked-a i ostalo svaki klijent može ostvariti mail-om na info@sked.com.hr ili poštom na adresu tvrtke.
7.1.6.1. Rok za obavljanje reklamacije
Sked se obvezuje svaku primljenu reklamaciju obraditi u najkraćem mogućem roku. Rok za obavljanje reklamacije je najkraći mogući rok u kojem se može nabaviti sporni zamjenski dio, dostaviti na adresu klijenta i zamijeniti. Dakle, rok za sanaciju reklamacije ovisi isključivo o proizvođaču, odnosno isporuci za sanaciju neophodnih zamjenskih dijelova. Maksimalni očekivani rok za završetak reklamacije je isti kao i rok za isporuku namještaja. Sked se obvezuje pokušati sanirati reklamaciju na više različitih načina i to sve dok se problem ne riješi. Ako Sked iz prvog, drugog ili trećeg pokušaja ne riješi reklamaciju Sked se obvezuje pokušavati dok sanacija ne uspije. Svaki pokušaj sanacije ima vremenski rok kao rok isporuke novog proizvoda.

 1. Politika online prodaje

8.1. Općenito

8.1.1. Proizvodi koje Sked prodaje putem web stranice biti će isporučeni kupcima u obliku prodaje robe na daljinu.

8.1.2. Prodaju robe van Republike Hrvatske odobrava Sked isključivo i iznimno klijentima koji inzistiraju na takvoj vrsti kupovine. U slučaju prodaje prema klijentima koji nisu u upisani u VIES sustav evidencije prodaje na zajedničkom EU tržištu, računi će biti izdani sa PDV brojem 92653205084, na ime Sked-a, određenog od strane Porezne Uprave u Hrvatskoj. Nakon prikupljenog PDV-a, Sked naknadno plaća prikupljeni PDV u državni proračun Republike Hrvatske, u skladu sa Direktivom 2006/112 / EZ Vijeća Europe. U slučaju prodaje pravnim osobama koje su registrirane u VIES sustavu http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=hr evidencije prodaje na zajedničkom EU tržištu, račune će dobiti bez PDV-a. Ovi računi će biti izdani s PDV brojem HR92653205084, na ime Sked-a od strane Porezne Uprave u Hrvatskoj, smatrajući to prodajom roba unutar zajedničkog EU tržišta te stoga izuzeti od PDV-a u skladu sa člankom 138. Direktive 2006/112 / EZ Vijeća Europe.

8.1.3. Sked će izdati i poslati klijentu sve potrebne dokumente koje će dokazati da je Klijent kupio proizvode u skladu s važećim zakonodavstvom.

8.1.4. Sked će olakšati informiranje klijenta o fazi u kojoj se nalazi njegova narudžba tako što će poslati informativni e-mail na adresu koju mu je klijent naznačio. Izdani račun obuhvatit će sve obvezne napomene u skladu s članom 319, zakona broj 227/2015 Poreznog zakona i taj račun će biti poslan klijentu na e-mail ili poštom na adresu isključivo na zahtjev klijenta.

8.2. Online naručivanje

8.2.1. Pristup usluzi dopušten je bilo kojem klijentu koji posjeti web stranicu, ispravno ispuni obrazac narudžbe na web stranici i prihvati odredbe Općih uvjeta.

8.2.2. Prema Zakonu o zaštiti potrošača maloljetne osobe ili potpuno poslovno nesposobne osobe ne mogu obavljati kupnju na daljinu, to mogu učiniti samo njihovi zakonski zastupnici.

8.2.3. Prilikom naručivanja proizvoda sredstvima daljinske komunikacije i sklapanju ugovora, svaki klijent će odmah biti upoznat sa svim propisanim podacima iz članka 57. sukladno članku 66. točka 2. Zakona o zaštiti potrošača. Svakom klijentu koji ostvari narudžbu Sked će, uz ponudu za plaćanje na mail dostaviti predugovornu obavijest, kao i informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora, sukladno članku 61. Zakona o zaštiti potrošača.

8.2.5. Finalizacijom narudžbe klijent potvrđuje da su svi podaci potrebni za postupak kupnje koje je klijent dostavio na dan naručivanja ispravni, potpuni i istiniti.

8.2.6. Sked može ograničiti količinu dobave određenih proizvoda ili usluga raspoloživih u određenom trenutku na web stranici, jednom ili više klijenata, iz opravdanih razloga.

8.2.7. Sked može i ima pravo u bilo kojem trenutku promijeniti cijene, ponude, količine poštivajući narudžbe koje su već poslane. Sked može i ima pravo ponudu nekih od proizvoda rokovima, cijenama i/ili dodatnim pogodnostima vremenski ograničiti, nakon isteka navedenog razdoblja, proizvode po navedenim uvjetima više nije moguće naručiti. Sked ne može biti prisiljen zadržati neku pojedinu cijenu osim za plasirane narudžbe. Klijenti koji vizualiziraju ponude, ali ne plasiraju narudžbe ne mogu tražiti cijenu i/ili neku drugu pogodnost drugačiju od one prikazane na web stranici.

8.2.8. Sked će jednostrano odustati i automatski ukinuti narudžbu koju je primio od klijenta, bez ikakve naknadne obveze bilo koje od strana, čak i bez prethodne pisane obavijesti upućene klijentu, u sljedećim slučajevima:

 • ako klijent nije izvršio uplatu na transakcijski račun
 • ako Sked ne može stupiti u kontakt s klijentom
 • ako klijent dostavi nepotpune ili netočne osobne podatke
 • u slučaju dvije uzastopne dostave koje nisu uspjele zbog krivnje klijenta
 • zbog drugih utemeljenih razloga

8.2.9. Sked može odbiti narudžbu ili neće izvršiti dostavu nakon prethodne obavijesti klijentu, bez ikakvih naknadnih obveza između ugovornih strana, a bez da stranke mogu zahtijevati naknadu štete za sljedeće situacije :

 • neuspjela i/ili poništena online transakcija
 • ako je adresa dostave izvan teritorija Republike Hrvatske
 • u slučaju tehničke greške koja je poremetila funkcioniranje internet stranice i pri tome prouzročila kupnju s greškom što uključuje ili ne ograničava se na pogrešnu cijenu iz koje je jasno vidljivo da je istaknuta cijena bila značajno manja od uobičajene za tu vrstu proizvoda
 • ako naručena roba više nije dostupna i/ili tu robu nije moguće pribaviti u roku koji je prihvatljiv klijentu
 • ako aktivnost klijenta može naškoditi web stranici i/ili Sked-u
 • ako narudžba sadržava iznimno veliki broj proizvoda iz kojeg Sked prema svojoj procijeni zaključi da se radi o prijevari, grešci ili lažnoj narudžbi
 • klijent koristi usluge na način koji nije u skladu s predviđenim načinom korištenja, ni u dobroj vjeri, te ostvaruje svoja prava kako bi naškodio ili oštetio Sked-u ili ostvaruje svoja prava pretjerano i nerazumno, nasuprot dobroj vjeri

8.2.10. U slučaju da klijent odustane od narudžbe za koju je već izvršeno plaćanje, preko potvrđenog bankovnog transfera, a isporuka nije započela, Sked se obvezuje vratiti uplaćeni iznos maksimalno 14 dana od dana kada je Sked primio pisanu obavijest klijenta o odustajanju od kupovine. Uplaćeni iznos klijent može iskoristiti za kupovinu nekog drugog proizvoda.

8.2.11. Poslana narudžba može biti izmijenjena samo u sljedećim situacijama i samo na zahtjev klijenta u pisanom obliku slanjem e-maila na info@sked.com.hr jasno navodeći broj narudžbe :

 • klijent odustaje od jednog proizvoda i pisano obavještava Sked prije dostave narudžbe
 • povećanje količine jednog proizvoda koji već postoji u određenoj narudžbi
 • kašnjenje isporuke s najviše dva tjedna preko maksimalnog limita za isporuku
 • promjena adrese za isporuku
 • promjena metode plaćanja
 • promjena podataka za naplatu, za narudžbe za koje nije izvršena uplata na račun tvrtke, odnosno za narudžbe za koje nije kreiran račun
 • u slučaju sakupljanja narudžbi. U slučaju skupljanja narudžbi, početna narudžba se otkazuje i status narudžbe će biti “narudžba otkazana” a proizvodi iz početne narudžbe će se dodati narudžbi za koju je zatraženo skupljanje.

8.2.12. Ako Sked proda proizvode koje je klijent naručio do zaprimanja uplate klijenta na račun Sked ili ako neki proizvodi koje je klijent naručio više nisu raspoloživi na skladištu Skeda i/ili Sked-ovih dobavljača Sked će obavijestiti klijenta o tome čim sazna da proizvod nije raspoloživ, te će ponuditi novi rok za isporuku željenih proizvoda, slične proizvode ili na zahtjev klijenta izvršiti povrat unaprijed plaćenog iznosa maksimalno 14 dana od primitka obavijesti da klijent želi povrat novca. U takvoj situaciji, Sked zadržava pravo da osim povrata unaprijed plaćenog iznosa, klijentu ponudi i dodatne pogodnosti za kupovinu nekih drugih proizvoda u ponudi.

8.2.13. U slučaju da klijent promijeni osobne podatke, koristeći obrasce koji su raspoloživi na stranici, sve postojeće narudžbe koje se odvijaju u tom trenutku odvijaju se prema definiranim podacima koje je klijent potvrdio prije trenutka promjene. Pri svakoj narudžbi, klijent je obvezan provjeriti, te prihvatiti dostavljene podatke i Opće uvjete.

8.2.14. Klijent ne može telefonski naručiti robu niti može zatražiti promjenu narudžbe preko telefona.

8.3. Proizvodi i usluge

8.3.1. Sked na web stranici može objaviti informacije o proizvodima, uslugama i/ili promocijama koje ima na skladištu ili koje ima treća strana s kojom Sked ima sklopljene ugovore ili partnerske sporazume, u određenom razdoblju i u granicama dostupnosti proizvoda.

8.3.2. Sked se trudi klijentima dati što bolji i točniji opis i sliku svakog proizvoda ponuđenog na web stranici. Unatoč tome, Sked ne može garantirati da su svi navedeni podaci i slike proizvoda u potpunosti točni. Fotografije proizvoda ne moraju uvijek odgovarati proizvodima koji su stvarno dobavljivi i treba ih shvatiti samo kao informativnu ilustraciju. Ako, zbog greške ili previda, sadržaj (slike, tekstovi, cijene …) objavljen na web stranici nije ispravan ili je u međuvremenu promijenjen, Sked zadržava pravo na izmjenu podataka bez obveze na prepoznavanje ili naknadu bilo kakve štete bilo kojem klijentu i/ili nekoj trećoj pravnoj ili fizičkoj osobi. Sked zadržava pravo da klijente informira o promjeni ili ispravnosti sadržaja, te da klijentima pruži priliku da potvrde ili otkažu svoju narudžbu.

8.3.3. Proizvodi i/ili usluge kupljene preko usluge namijenjene su isključivo za osobnu upotrebu klijenta.

8.3.4. Sked zadržava pravo da na slikama proizvoda koristi i druge proizvode (dodatne proizvode, dekoraciju, sitne predmete, itd.) koji se ne mogu uključiti u trošak dotičnih proizvoda i prema tome neće biti isporučeni pri kupnji proizvoda. U tom se smislu izričito navodi u opisivanju proizvoda koji se proizvod prodaje.

8.4. Uvjeti i način plaćanja

8.4.1. Sve cijene na web stranici iskazane su u Hrvatskim Kunama i uključuju PDV.

8.4.2. Sve narudžbe ostvarene putem web stranice klijenti plaćaju isključivo prije isporuke, a prema ponudi koju Sked mail-om klijentu dostavlja nakon primljene narudžbe.

8.4.3. Sve cijene prikazane na web stranici odnose se isključivo na plaćanje internet bankarstvom ili općom uplatnicom (komercijalne banke, FINA, Pošta)

8.4.4. Plaćanje pouzećem, odnosno plaćanje u gotovini prilikom dostave (kuriru/dostavljaču) metoda je plaćanja koja je raspoloživa samo u određenim slučajevima i samo za određene proizvode. Ova metoda plaćanja dozvoljena je isključivo nakon pisanog odobrenja Skeda. Naknada za plaćanje u gotovini kod dostave (kuriru/dostavljaču) iznosi 4% od ukupne vrijednosti robe po jednoj narudžbi. Sked NE može biti prisiljen pružiti opciju plaćanja pouzećem odnosno plaćanje u gotovini prilikom dostave (kuriru/dostavljaču).

8.4.5. Za plaćanje izvršeno prije isporuke proizvoda izdaje se račun za avans, finalni račun izdaje se nakon slanja proizvoda (preuzimanja od strane kurira). Za ispravke (poništenja, povrat) izdaju se storno računi. Svi su računi izdani i automatski registrirani i uključeni u porezne izvještaje. Ne prihvaćaju se ispravci osim izmjena računa putem zakonskih postupaka i u zakonskim rokovima.

8.4.6. Izrada računa za kupljene proizvode vrši se isključivo u kunama koristeći informacije koje je dao klijent u obrascu narudžbe. Sked ne odgovara za točnost informacija koje je klijent dostavio za fakturiranje ili za nemogućnost priznanja nekih troškova zbog krivih podataka koje je dao klijent.

8.5. Dostava i preuzimanje proizvoda

8.5.1. Sked zadržava pravo odabira proizvoda za koje će osigurati dostavu i odabira vrste dostave koju će ponuditi klijentu.

8.5.2. Usluga dostave podrazumijeva dostavu do stambenog objekta. Unos proizvoda u stan / kuću moguć je u iznimnim situacijama, za određene vrste proizvoda, te isključivo uz odobrenje uprave Sked-a. Dostava ne podrazumijeva montažu i/ili priključivanje dostavljenih proizvoda niti podrazumijeva odvoz i zbrinjavanje ambalaže isporučenih proizvoda.

8.5.3. Standardno, dostava je osigurana za pakete do 31,5 kg težine i to putem kurirske službe DPD. Za organizaciju transporta paketa težih od 31,5 kg ili paketa većih dimenzija Sked će kontaktirati klijenta jednim od prepoznatih sredstava komunikacije i ugovoriti uvjete transporta ili izdavanja robe korištenjem neke druge kurirske službe.
Uz prethodni dogovor eventualno moguća je i dostava putem Tisak-paketa, prema uvjetima te službe.

8.5.4. Klijent je dostavljačima dužan osigurati prohodan, čvrsti i stabilan put do mjesta istovara. Ako se utvrdi da zbog otežane prohodnosti postoji rizik ozljede ili rizik štete paketa koji dostavlja ili bilo koji drugi opravdani razlog, dostavljač može odbiti obavljanje usluge dostave, u tom slučaju troškove naknadne dostave snosi klijent.

8.5.5. Prilikom primanja kupljenih proizvoda klijent je obvezan :

 • provjeriti sadržaj pošiljke i potražiti sve pripadajuće dijelove navedene u specifikaciji proizvođača. U slučaju nedostataka klijent je obvezan poslati isključivo pisanu obavijest Sked-u što je ranije moguće.
 • pregledati robu, te utvrditi da je roba isporučena bez fizičkih oštećenja. Potpisom dostavnice klijent se odriče naknadnih reklamacija po osnovi vidljivih fizičkih oštećenja proizvoda i ambalaže. Klijent nije dužan preuzeti robu s fizičkim oštećenjem ambalaže ili samog proizvoda.

8.5.6. U slučaju skrivenih oštećenja (unutar proizvoda, vanjska oštećenja proizvoda ispod ambalaže…) klijent je dužan sačuvati originalnu ambalažu radi provjere iste na dijelu nastalog fizičkog oštećenja. Ako se ustanovi da je ambalaža oštećena na dijelu gdje je oštećen proizvod, reklamacija neće biti uvažena. Savjet svakom klijentu je da u slučaju dolaska robe s oštećenom ambalažom istu fotografira i napravi zapisnik s dostavljačem.

8.5.7. Cijena dostave proizvoda koji se naručuju putem web stranice :

 • Dostava paketa do 31,5 kg težine na području Republike Hrvatske.Većina proizvoda do 31,5 kg težine ponuđenih u na web stranici dostavlja se putem kurirske službe DPD. Usluga dostave za područje Republike Hrvatske naplaćuje se prema standardnom cjeniku DPD-a koji se može pogledati i preuzeti na njihovim stranicama. Okvirna cijena dostave ovisi o težini pošiljke, te gradu isporuke i navodi se u ponudi klijentu prije uplate. Ako drugačije nije ugovoreno kurir DPD-a uslugu transporta naplaćuje gotovinom prilikom isporuke paketa. Klijent ima pravo uputiti bilo koju dostavnu službu za preuzimanje robe o svom trošku i tada to Sked ne naplaćuje
 • Dostava paketa do 31,5 kg težine na području Europske Unije.Većina proizvoda do 31,5 kg težine ponuđenih u na web stranici dostavlja se putem kurirske službe DPD. Usluga dostave za područje Europske Unije i ostalih zemalja računa se prema redovnom cjeniku DPD koji možete pregledati na njihovim stranicama. Cijena dostave ovisi o težini pošiljke, te lokaciji isporuke i navodi se u ponudi kupcu prije uplate. Usluga transporta naplaćuje se skupa sa naručenim proizvodom putem ponude koju Sked šalje klijentu kao potvrdu primitka narudžbe. . Klijent ima pravo uputiti bilo koju dostavnu službu za preuzimanje robe o svom trošku i tada to Sked ne naplaćuje
 • Dostava paketa težih od 31,5 kg na području Republike Hrvatske i Europske Unije.Cijena usluge dostave šalje se klijentu ponudom nakon primitka narudžbe ovisno o sveukupnoj težini narudžbe i sveukupne vrijednosti naručenih proizvoda, te troškova za manipuliranje (zaštitni materijali za pakiranje i drugi troškovi za lomljive proizvode, teške atipične veličine itd). Sked procjenjuje na temelju internih pokazatelja trošak prijevoza i klijentu dostavlja ponudu za transport uz ponudu za proizvode. Klijent ne može zatražiti manji trošak prijevoza na temelju vlastitih mjerenja (vaganja) pošiljke. Klijent ima pravo uputiti bilo koju dostavnu službu za preuzimanje robe o svom trošku i tada to Sked ne naplaćuje.

8.5.8. Prilikom dostave rizik slučajne propasti ili oštećenja proizvoda prelazi na klijenta u trenutku kada je njemu ili osobi koju je klijent odredio, a koja nije prijevoznik, proizvod predan u posjed. Ako je prijevoznik bio izabran od strane klijenta, rizik slučajne propasti ili oštećenja proizvoda prelazi na klijenta u trenutku kada proizvod bude predan u posjed prijevozniku.

8.6. Rok isporuke i preuzimanja

8.6.1. Dostavu proizvoda kupljenih putem web stranice ne obavlja Sked nego vanjski suradnici i/ili kurirske službe. Točno vrijeme isporuke ovisi isključivo o radnom vremenu dostavne službe. Ako je moguće točno vrijeme isporuke klijent može dogovoriti isključivo s dostavnom službom koje će klijenta kontaktirati ako je klijent isto jasno naglasio.

8.6.2. Rok isporuke jedne narudžbe traje :

 • od 2 do 8 dana za narudžbu robe koja se nalazi na skladištu Sked
 • od 8 do 90 dana za robu koja se nalazi na skladištu dobavljača

8.6.3. Rok isporuke jedne narudžbe ovisi o :

 • dostupnosti proizvoda na skladištu Sked-a
 • načinu dostave proizvoda
 • vremenu obrade u logističkom centru kurira
 • vremenu obrade u skladištu Sked-a
 • destinaciji na koju se vrši dostava
 • o radnim danima u mjesecu
 • o eventualnoj višoj sili itd.

8.6.4. Ako se naručeni proizvodi nalaze na skladištu, Sked će odmah nakon što evidentira uplatu klijenta na izvodu banke organizirati dostavu ili izdati nalog za izdavanje robe u poslovnici ili skladištu Sked-a, ovisno o volji klijenta ili mogućnosti Sked-a. Proizvodi pripremljeni za “isporuku odmah” bit će obilježeni kao takvi na web stranici.

8.6.5. Ako naručeni proizvodi nisu dostupni na skladištu Sked-a, Sked primitkom narudžbe klijenta u kontaktu s dobavljačem utvrđuje rok isporuke, te klijentu na obrascu ponude šalje informacije o roku isporuke. Odmah nakon što evidentira uplatu klijenta na izvodu banke Sked šalje narudžbu dobavljaču, a primitkom proizvoda na skladište organizira dostavu ili izdaje nalog za izdavanje robe u poslovnici ili skladištu Sked-a ovisno o volji klijenta ili mogućnosti Sked-a.

8.6.6. U rok isporuke se NE ubrajaju subote, nedjelje i blagdani.

8.6.7. Nakon slanja pošiljke Sked klijentu šalje obavijest da je pošiljka poslana. Ako klijent u očekivanom vremenu ne primi pošiljku ili bilo kakvu obavijest vezanu uz isporuku pošiljke, klijent treba obavijestiti Sked kako bi se provjerila i pronašla poslana pošiljka.

8.6.8. Ako su naručeni i klijentu isporučeni proizvodi ispravni i neoštećeni, a klijent proizvode ne želi primiti, Sked ima pravo klijenta tražiti nadoknadu troškova vezanih za neuspjelu isporuku ili povrat proizvoda.

8.6.9. U slučaju skupljanja više narudžbi sveukupno vrijeme isporuke može se produljiti zbog jednog proizvoda s duljim rokom isporuke, tako da Klijent prihvaća da skupljanjem više proizvoda u jednoj narudžbi, produljuje i isporuku sve do najudaljenijeg datuma. Kao pravilo, proizvodi iz jedne narudžbe isporučuju se u jednoj isporuci (proizvodi iz jedne narudžbe ne isporučuju se djelomično).

8.6.10. Isporuke će se u pravilu obavljati u okviru razdoblja od slanja narudžbe (varira između 2 dana i 12 tjedana) i klijent može dobiti informacije o statusu isporuke u bilo kojem trenutku. U slučaju kada proizvod može biti isporučen s prekoračenjem ugovorenog roka, Sked će pisanim putem obavijestiti klijenta i ponudit će mu dvije opcije: Klijent može odustati (pisano) od narudžbe proizvoda, ili prihvatiti novi predloženi rok isporuke. Ako Klijent odustane od narudžbe, plaćeni će iznosi biti vraćeni u skladu sa zakonom, u roku od najviše 14 dana od datuma pisanog odustajanja od narudžbe.

8.6.11. Uvoznik može bez najave produžiti rok isporuke za bilo koji artikl (ovisno o vremenskih neprilikama ili određenim tehničkim poteškoćama), na što Sked ne može utjecati, ako se roba naručuje po narudžbi kupca, tj. koja nije bila raspoloživa na skladištu za odmah.

8.7. Garancija ili jamstvo na proizvode

8.7.1. U jamstvo ne ulaze oštećenja nastala nestručnim rukovanjem, mehanička oštećenja, oštećenja zbog udara groma, prevelikog napona ili ishabanosti uređaja. Da bi se izbjegli nesporazumi, prilikom isporuke dužnost klijenta je da izvrše pregled proizvoda i da ukažu na eventualna mehanička oštećenja, u tom slučaju će proizvod biti zamijenjen.

8.7.2. Sked poštuje odredbe jamstva u skladu s važećim hrvatskim zakonodavstvom. Jasne detalje u vezi jamstava dane su u, uz proizvod popratnim dokumentima proizvođača i/ili uvoznika. Klijent ne može zahtijevati prošireno jamstvo, više od onog što je navedeno. Jamstvo se primjenjuje na normalne uvjete korištenja i vrijedi samo za proizvode koje je klijent kupio od Sked-a i u cijelosti platio.

8.7.3. Proizvodima je jamstvo određeno u skladu s odredbama Zakona 449/2003. ili ako je u prikazu proizvoda naveden prošireni rok jamstva primjenjuje se dulji rok. Sked je odgovoran ako se, u skladu s odredbama Direktive 2011/83/EU o pravima potrošača nedostatak javi u roku od dvije godine, računajući od datuma isporuke proizvoda.

8.7.4. Sked za svaki proizvod u ponudi osigurava ovlašteni servis kojeg je odabrao proizvođač i/ili uvoznik u skladu s općim uvjetima garancije i servisiranja koje pruža proizvođač. Jamstvom proizvođač proizvoda klijentu jamči popravak kupljenog proizvoda o vlastitom trošku, a u skladu s važećim propisima i uvjetima opisanim u jamstvenom listu.

8.7.5. Jamstvo pretpostavlja povrat vrijednosti za proizvode koji ne odgovaraju, o kojima klijent obavještava proizvođača u zakonskom roku, a nakon što ih ovlašteni servis proglasi takvim. Sked ne zamjenjuje već popravlja proizvode s greškom ili one koji ne odgovaraju. Neodgovarajući proizvodi postaju ponovo vlasništvo Sked-a. Klijent izjavljuje da u slučaju da ovlašteni servis proizvod proglasi neodgovarajućim pristaje primiti novi jednaki proizvod, novi drugačiji proizvod sličnih karakteristika jednake vrijednosti, povrat u visini vrijednosti proizvoda i prijevoza i to isključivo navedenim redoslijedom.

8.7.6. Jasni detalji o karakterističnim obilježjima svakog proizvoda mogu se naći na web stranici. Informacije u vezi rokova i uvjeta jamstva Skeda kao i upute o općoj uporabi različitih vrsta proizvoda mogu se predati klijentu i kao dokument u digitalnom obliku e-mail-om. Ako te informacije nisu stigle do klijenta, on ih može dobiti bilo kada, telefonskim upitom ili slanjem e-mail-a na info@sked.com.hr.

8.7.7. Klijent je dužan čuvati jamstveni list i račun za cijelo vrijeme jamstvenog perioda. Račun i jamstveni list jedini su dokumenti s kojima klijent može ostvariti svoja prava.

8.7.8. Materijalni nedostatci proizvoda postoje :

 • ako proizvod nema potrebna svojstva za svoju redovitu uporabu
 • ako proizvod nema potrebna svojstva za posebnu uporabu za koju ga klijent nabavlja, a koja je bila poznata Sked-u ili mu je morala biti poznata
 • ako proizvod nema svojstva i odlike koje su izrijekom ili prešutno ugovorene, odnosno propisane
 • kad je Sked klijentu predao proizvod koji nije jednak uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obavijesti
 • ako je proizvod nepravilno montiran pod uvjetom da je usluga montaže uključena u ispunjenje ugovora o prodaji
 • ako je nepravilna montaža posljedica nedostataka u uputama za montažu

8.7.9. Materijalni nedostaci za koje Sked odgovara :

 • Sked odgovara za materijalne nedostatke proizvoda koje je proizvod imao u trenutku prijelaza rizika na klijenta, bez obzira je li mu to bilo poznato
 • Sked odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na klijenta ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga
 • Podrazumijeva se da je nedostatak koji se pojavio u roku od šest mjeseci od prijelaza rizika postojao u vrijeme prijelaza rizika, osim ako Sked ne dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka

8.7.10.Sked NE odgovara za nedostatke :

 • ako su nedostaci klijentu u trenutku sklapanja ugovora bili poznati ili mu nisu mogli ostati nepoznati;
 • koje bi brižljiva osoba s prosječnim znanjem i iskustvom osobe istog zanimanja i struke kao klijent mogla lako opaziti pri uobičajenom pregledu
 • ako je klijent na temelju izjava proizvođača ili njegova predstavnika očekivao postojanje određenih svojstava proizvoda, nedostatak se ne uzima u obzir ako Sked nije znao niti morao znati za te izjave, ili su te izjave bile opovrgnute do trenutka sklapanja ugovora ili one nisu utjecale na odluku klijenta da sklopi ugovor
 • Sked NE odgovara za neznatne materijalne nedostatke.

8.8. Reklamacije

8.8.1. Sukladno čl. 10 Zakona o zaštiti potrošača Sked je klijentima omogućio da svoje pisane prigovore vezane uz web kupovinu i sve ostale detalje šalju na e-mail info@sked.com.hr.

8.8.2. Sked uvažava reklamacije za sve proizvode koji su odstupili od specifikacije proizvođača ako je to odstupanje pregledom utvrdio ovlašteni servis kojeg je odabrao proizvođač i/ili uvoznik. Popis ovlaštenih servisa nalazi se na obrascu jamstva proizvoda ili se može dobiti od proizvođača.

8.8.3. Sked nije ovlašteni servis i ne utvrđuje da li je neki proizvod ispravan ili ne. Sked ne odlučuje o tome hoće li neki proizvod biti zamijenjen ili popravljen nego sve reklamacije prosljeđuje u ovlaštene servise ili proizvođaču. Ako klijent procijeni da na kupljenom proizvodu postoji odstupanje od tvornički određenih specifikacija Sked klijentu preporučuje da se pisanim putem obrati ovlaštenom servisu koji će nakon primitka obavijesti izaći na teren, te utvrditi okolnosti kvara. Ako ovlašteni servis utvrdi da je uzrok kvara tvornička greška otklonit će kvar o trošku proizvođača. Ako kvar nije moguće otkloniti ovlašteni servis će izdati nalog za zamjenu proizvoda temeljem kojeg klijent može ostvariti zamjenu proizvoda kod Sked-a.

8.8.4. Ako klijent odluči prijaviti kvar donošenjem proizvoda u ovlašteni servis, prilikom prijave neispravnog proizvoda obavezno je priložiti kopiju računa, jamstveni list, opis kvara, te kompletnu dokumentaciju i originalnu ambalažu.

8.9. Jednostrani raskid ugovora od strane potrošača i povrat proizvoda

8.9.1. Prema Zakonu o zaštiti potrošača (Članak 77. ZZP), proizvodi kupljeni na daljinu, koje klijent nije osobno preuzeo nego je primio dostavnom ili kurirskom službom mogu se vratiti Sked-u bez navođenja razloga i to o trošku klijenta. Rok otkazivanja narudžbe je 14 dana od dana primitka proizvoda, a počinje teći od dana kada je klijent primio proizvod.

8.9.2. Da bi ostavrio pravo na povrat proizvoda, odnosno pravo na jednostrani raskid ugovora klijent mora dostaviti nedvosmislenu izjavu u kojoj izražava odluku o raskidu ugovora pisanim putem na e-mail info@sked.com.hr. Izjava mora sadržavati datum sastavljanja, ime i prezime, adresu, broj telefona, e-mail, te mora biti ovjerena potpisom. Za izjavu klijent može koristit obrazac za jednostrani raskid ugovora koji je dostupan za prezimanje u .pdf formatu klikom ovdje, a u word formatu klikom ovdje. Narudžba se smatra otkazanom kada Sked primi pismenu obavijest.

8.9.3. U slučaju otkazivanja narudžbe klijent je dužan o svom trošku vratiti proizvod Sked-u. Klijent je odgovoran osigurati da Sked zaprimi proizvode bez neopravdanog kašnjenja. Smatra se da je klijent poštovao rok ako je poslao proizvode prije isteka razdoblja od najviše 14 dana od dana primitka isporučenih proizvoda i ako je proizvode dostavio zapakirane na odgovarajući način zbog zaštite tijekom prijevoza i u originalnoj ambalaži sa svim pripadajućim dijelovima, neoštećene i potpuno ispravne.

8.9.4. Klijent nema pravo jednostrano raskinuti ugovor, odnosno Sked-u neće moći vratiti kupljene proizvode i/ili neće zahtijevati druge odštete, u sljedećim situacijama:

 • U slučaju kada zahtjev klijenta za vraćanje proizvoda prekoračuje razdoblje od 14 dana, a računa se od sljedećeg dana nakon što je ugovor izvršen, odnosno nakon što klijent preuzme proizvod.
 • U slučaju kada vraćeni proizvod nije u istom stanju u kojem je isporučen i propraćen sa svim komponentama i zaštitnim ambalažama.
 • Ako je Sked u potpunosti ispunio ugovor, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak klijenta, te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjena. Ovo vrijedi prvenstveno za PERSONALIZIRANU robu.
 • Ako je predmet ugovora proizvod ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja Sked-a, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava klijenta na jednostrani raskid ugovora.
 • Ako su predmet ugovora proizvodi koji su izrađeni po specifikaciji klijenta ili su jasno prilagođeni klijentu. Ovo se odnosi na PERSONALIZIRANU robu koja se od proizvođača naručila po specifikacijama kupca. Takva roba je prilagođena osobnim zahtjevima kupca i ne može se vratiti Sked-u. Povrat takve robe moguć je isključivo po dogovoru kupca i proizvođača, a Sked će u dobroj vjeri posredovati u njihovoj komunikaciji ako je to potrebno. Eventualni takav povrat robe je u isključivom aranžmanu kupca ili proizvođača, bez sudjelovanja Sked-a.
 • Ako su predmet ugovora zapečaćeni proizvodi koji zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nisu pogodni za vraćanje, ako je otpečaćen nakon dostave.
 • Ako su predmet ugovora proizvodi koji su zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješani s drugim stvarima.
 • Ako je klijent posebno zahtijevao posjet Sked-a radi obavljanja hitnih popravaka ili poslova održavanja, s time da ako prilikom takvog posjeta, uz one usluge koje je klijent izrijekom zahtijevao, Sked pruži i neke druge usluge, odnosno isporuči i neke druge proizvode osim onih koji su bili nužni za obavljanje hitnih popravaka ili poslova održavanja, potrošač ima pravo na jednostrani raskid ugovora u vezi s tim dodatnim uslugama ili proizvodima.
 • Ako je predmet ugovora isporuka zapečaćenih audiosnimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke.
 • Ako je ugovor sklopljen na javnoj dražbi.
 • Ako je predmet ugovora pružanje usluge smještaja koji nije namijenjen stanovanju, pružanje usluge prijevoza robe, usluge najma vozila, usluge isporuke hrane i pića ili usluga vezanih uz slobodno vrijeme, ako je ugovoreno da usluga bude pružena određenog datuma ili u određenom razdoblju.
 • Ako je predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na tjelesnom mediju ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak klijenta, te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora.

8.9.5. Klijent ima mogućnost odabira povrata jednog ili više proizvoda istovremeno iz jedne ili više narudžbi s proizvodima koji se mogu vratiti (oni s rokom od najviše 14 dana).

8.9.6. Klijent potvrđuje da se na stranici proizvoda upoznao s detaljima da li je proizvod povratan ili nije. Proizvodi koji čine komplet moraju biti vraćeni kao jedan komplet.

8.9.7. U slučaju da klijent raskida ugovor, Sked mu vraća sve iznose koje je dobio kao plaćanje od njega i, ovisno od slučaja, troškove isporuke, bez neopravdanog kašnjenja, i u svakom slučaju ne kasnije od 14 dana od datuma kada primi vraćene proizvode, u skladu s pravilima. Vraćanje se vrši istom metodom plaćanja koja se koristila za plaćanje narudžbe od strane klijenta, osim u situacijama kada je klijent pristao na drugačiji način plaćanja.

8.9.8. Ako klijent ne upakira propisno vraćene proizvode radi zaštite / rukovanja istih, dostavljač ima pravo odbiti preuzimanje. Ako klijent pošalje proizvode nepropisno zapakirane za zaštitu / manipulaciju nekom drugom metodom (drugi kurir, Hrvatska pošta, osobna dostava itd.) odgovoran je za bilo kakvu štetu te nedostatke pronađene pri preuzimanju proizvoda od strane Sked-a. Gore navedeno ne odnosi se na originalnu ambalažu proizvoda, već na pakiranje koje, prema standardima kurirske službe navedene na stranici kurirske tvrtke, može zaštititi proizvode prema njihovim specifičnostima (materijal, dimenzije itd.)

8.9.9. Klijent može vratiti proizvode kupljene od Skeda u skladu s ugovorom, ali Sked ima pravo na naknadu za umanjenje vrijednosti robe (nema sve komponente, početnu dokumentaciju ili se zbog drugih razloga mijenja početni proizvod).

8.10. Odgovornost klijenta za umanjenje vrijednosti vraćenih proizvoda u slučaju jednostranog raskida ugovora

8.10.1. U slučaju jednostranog raskida ugovora od strane klijenta, a prema članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača klijent je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom, osim onoga koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda.

8.10.2. Svaki vraćeni proizvod mora imati sva obilježja novog proizvoda. Svakom proizvodu kojem klijent promijeni karakteristiku novog proizvoda (npr. otpakirani proizvodi, izgubljena dokumentacija i dijelovi, oštećenja, korištenje robe i slično) klijent je umanjio vrijednost za koju je financijski odgovoran. Ako klijent vrati proizvod bez originalne ambalaže i/ili s manjim oštećenjima i/ili sa znakovima korištenja, a pozivajući se na jednostrani raskid ugovora na daljinu, uslijed čega Sked neće biti u mogućnosti prodati proizvod kao nov, unaprijed se procjenjuje šteta na vrijednost proizvoda u visini od 50% plaćene maloprodajne cijene proizvoda.

8.10.3. Ako klijent vrati proizvod bez dijelova i dokumentacije, nakon utvrđivanja nedostataka Sked pisanim putem klijenta poziva da naknadno dostavi nedostatne dijelove i dokumentaciju. Ako klijent isti ne dostavi u roku od 8 dana od dana slanja poziva na povrat smatra se da klijent nije ispunio svoju obavezu povrata proizvoda, te Sked nije dužan izvršiti povrat sredstava klijentu uplaćenih prilikom kupovine spornih proizvoda.

8.10.4. Prihvaćanjem Općih uvjeta, klijent unaprijed pristaje da se navedeni iznos štete umanji od povrata sredstava. Sva šteta koja prelazi ovaj iznos smatra se većim oštećenjem, te Sked nije dužan izvršiti povrat sredstava. U slučaju povrata robe koja je vidno korištena Sked zadržava pravo odbiti povrat u potpunosti.

8.10.5. Sked utvrđuje uvjete povrata i/ili umanjenja iznosa povrata klijentu uslijed umanjenja vrijednosti proizvoda.

8.11. Osvrti i komentari klijenata. Posjetitelji mogu postaviti osvrte, komentare i ostale sadržaje; slati e-čestitke i ostale vidove komunikacija te slati sugestije, ideje, komentare, pitanja i druge informacije, sve dok ti sadržaji nisu nezakonite, opscene i prijeteće prirode, te nisu u svrsi diskreditiranja nečijeg dobrog imena, povređivanja privatnosti, povrede prava intelektualnog vlasništva treće osobe ili slične prirode. Nije dozvoljeno slanje i dijeljenje programskih virusa, političke kampanje, lančana-pisma, masovno slanje e-mail-ova, ili bilo kakav drugi oblik SPAM-a. Nije dozvoljeno korištenje neispravnih ili tuđih e-mail adresa, impersonalizacija druge osobe i/ili organizacije ili bilo kakvo drugačije navođenje na krivi izvor sadržaja i komunikacije. Sked zadržava pravo (ali ne i obavezu) da izbriše ili izmjeni takve sadržaje, ali ne i da redovito provjerava sve postavljene sadržaje.

8.12. Zlouporaba. Sked se trudi sadržaj i uslugu držati ispravnim i sigurnim. Ako klijent utvrdi problem, zlouporabu, uvredljivi sadržaj i povredu pravila ili prava bilo koje vrste može o tome obavijestiti Sked slanjem e-mail-a na info@sked.com.hr ili bilo kojim drugim prepoznatim načinom komunikacije . Sked zadržava pravo da klijentu koji krši pravila ponašajna određena Općim uvjetima ili zakonom, ograniči, suspendira ili terminira uslugu, zabrani pristup web stranici, izbriše ili izmijeni sadržaje koje poslužuje, odnosno poduzme sve tehničke i pravne metode kako bi spriječio daljnje kršenje pravila. Osim zabrane pristupa od klijenta koji krši pravila Općih uvjeta, a ako postoji pravna osnova Sked može zahtijevati naknadu za nastalu štetu ili izgubljenu dobit nanesenu Sked-u zbog namjernih ili nehotičnih radnji klijenta.

 1. Ograničenje odgovornosti

9.1. Sked se ne može smatrati odgovornim kada klijent koristi web stranicu, sadržaj ili uslugu drugačije od ograničenja predviđenih Općim uvjetima.

9.2. Ako klijent ili bilo koja treća pravna ili fizička osoba smatra da je Sked sadržajem i/ili objavljivanjem istog prekršio domaće i međunarodne propise o zaštiti autorskog i srodnih prava, odnosno prava industrijskog i intelektualnog vlasništa ili bilo koja duga prava trećih pravnih ili fizičkih. Osoba se treba obratiti Skedu-u na e-mail info@sked.com.hr, kako bi Sked mogao poduzeti potrebne mjere.

9.3. Sked ne odgovara za sadržaj, kvalitetu ili prirodu drugih web stranica do kojih se dolazi preko raznih veza sa sadržajem, bez obzira na prirodu tih veza. Za te stranice, odgovaraju u potpunosti, njihovi vlasnici.

9.4. Sked je izuzet od bilo koje krivnje u slučaju kada korištenje web stranice i/ili sadržaja poslanog klijentu, bilo kojim sredstvom komunikacije ili ustupljeno od nekog zaposlenika Sked-a, može prouzročiti štetu bilo kakve prirode klijentu ili bilo kojoj trećoj strani.

9.5. Sked ne nudi nikakve izravne ili neizravne garancije poput:

 • Usluga će biti prikladna zahtjevima klijenta
 • Usluga će biti neprekidna, sigurna i bez ikakvih pogrešaka
 • Besplatno dobiveni i/ili plaćeni proizvodi/usluge odgovarat će zahtjevima ili očekivanjima klijenta

9.6. Web stranica se poslužuje na principu “kakav jest” i “kako je raspoloživ”. Svaki klijent se eksplicitno slaže da web stranicu koristi na osobnu odgovornost i osobni rizik. Sked ne jamči da web stranica, Sked-ovi poslužitelji (serveri), e-mail-ovi poslani od strane Skeda nisu zaraženi virusima ili drugim štetnim komponentama. Sked neće biti odgovoran za bilo kakvu nastalu štetu bilo koje vrste koje su nastale korištenjem web stranice, uključujući, ali ne i ograničavajući se na, direktne, indirektne, slučajne, kaznene i posljedične štete. Sked neće biti odgovoran  za radnje trećih osoba.

9.7. Sked nije odgovoran, niti na bilo koji način može biti prisiljen da odgovara ako klijent dogovori i/ili dobije i/ili kupi i/ili naruči proizvod i/ili uslugu bilo koje vrste putem web stranice ili u poslovnici i/ili na bilo koji drugi način, čak i u dogovoru sa zaposlenikom Sked-a ako navedeno nije u skladu s Općim uvjetima ili, u suprotnom ako nije potvrđeno isključivo pisanom potvrdom uprave Sked-a, vlastoručno potpisanom od strane direktora. U slučaju da se navedeno ipak dogodi isključivo klijent i/ili svi uključeni u komunikaciju i realizaciju navedenog osobno i bez uplitanja Sked-a preuzimaju svu odgovornost.

 1. Viša sila

10.1. Povreda obveze do koje je došlo zbog okolnosti koje niti jedna strana nije mogla predvidjeti (viša sila) prilikom sklapanja ugovora na daljinu ne rezultira odgovornošću za naknadu štete po osnovi neispunjenja obveze.

10.2. Strana ili njezin zakonski zastupnik koji se pozivaju na gore navedeni događaj obvezna je upoznati drugu stranu, odmah i u potpunosti o tome i poduzeti sve raspoložive mjere radi smanjenja učinaka spomenutog događaja.

10.3. Strana ili zakonski zastupnik strane koja se poziva na gore spomenuti događaj izuzeta je od ove obveze samo ako je taj događaj spriječi da to napravi.

10.4. Ako u roku od 15 dana od dana nastanka tog događaja, taj događaj ne prestane svaka od strana imat će pravo pismeno obavijestiti drugu stranu za potpuni prestanak sklopljenog ugovora bez da ijedna od njih može zahtijevati od druge strane odštete.

10.5. Strana koja se poziva na događaj više sile mora dokazati nemogućnost izvršenje obveza u roku od 30 dana od dana nastanka događaja, u granicama članka 10.3.

10.6. U iznimnim situacijama (bez da Sked bude kriv) i zbog više sile (kao što je prometna nezgoda prijevoznika ili dobavljača) moguće je da se isporuka proizvoda neće moći obaviti. U tom će slučaju Sked klijentu ponuditi novi drugačiji proizvod sličnih karakteristika ili klijent može ostvariti prava iz članka 8.9. ovoga teksta odnosno Općih uvjeta.

 1. Sporovi

11.1. »Pravila postupanja trgovaca jesu sporazum ili skup pravila koji nije donesen u obliku zakona ili nekog drugog propisa, a kojim je uređen način postupanja trgovaca koji su se obvezali poštovati ta pravila postupanja u odnosu na jednu ili više poslovnih praksi ili gospodarskih sektora«

11.2. Na uvjete poslovanja u poslovnici Sked-a i sklapanja ugovora na daljinu putem sredstva daljinske komunikacije ostvarenog pute web stranice ili bilo kojim drugim prepoznatim sredstvom komunikacije primjenjuju se prvenstveno sva pravila i upute, te ostali detalji navedeni u ovome tekstu “Opći uvjeti poslovanja”, ako Sked i klijent ne ugovore drugačije, a za čega je potrebna isključivo pisana potvrda uprave Sked vlastoručno potpisana od strane direktora.

11.3. Korištenjem/posjećivanjem/prikazivanjem poslovnice, web stranice i/ili bilo kojeg sadržaja koji je Sked poslao klijentu, pristupanjem i/ili slanjem bilo kojim sredstvima, isti izjavljuje da je u cijelosti pročitao, da su mu jasne te da prihvaća Opće uvjete.

11.4. Uzimajući u obzir odredbe Pravilnika (EU) br. 524/2013 na online rješavanje sporova potrošača i izmjenu Uredbe EK br. 2006/2004 i Direktive 2009/22 /EK, Sked svojim klijentima nudi mogućnost da eventualne sporove rješavaju izvan suda koristeći europsku platformu za online rješavanje sporova (ODR platforma), koji je digitalni instrument stvoren od strane Europske komisije kako bi se olakšalo neovisno, nepristrano, transparentno, učinkovito, brže i pravično vansudsko rješavanje sporova o ugovornim obvezama koje proizlaze iz online ugovora o prodaji ili pružanju usluga potrošačima koji imaju boravište u Uniji i trgovca sa sjedištem u Uniji. U tom slučaju možete koristiti sljedeću poveznicu na ODR platforme: ODR ili posjetiti stranicu http://ec.europa.eu/consumers/odr/

11.5. Ako bilo koja od gornjih klauzula bude ništavna ili nevažeća, bez obzira na razlog, ta klauzula neće naštetiti valjanosti ostalih klauzula.

11.6. Ovaj je dokument „Opći uvjeti poslovanja“ sastavljen i bit će tumačen u skladu s hrvatskim zakonodavstvom. Ovaj sporazum podliježe hrvatskom zakonu. Svaki spor koji nastane između Sked-a i klijenata / kupaca bit će riješeni prijateljski mirnim putem ili, ako to nije moguće, sudske sporove će riješiti nadležni sudovi u Đakovu ili Osijeku.

 1. Kontakt i ostale informacije

12.1. U slučaju da postoje pitanja ili sugestije u vezi s Sked-om, molimo Vas da nas posjetite na adresi sjedišta, kontaktirate na broj telefona +385 91 501 15 85 , od ponedjeljka do petka, radno vrijeme 09:30-19:30, subotom 9:30 – 15:30 ili na e-mail na info@sked.com.hr.

13.2. Bilo koji komentari, pitanja, povratne informacije, ideje, sugestije ili druge obavijesti ili informacije koje se odnose na Sked i web stranice www.sked.com.hr i FB stranicu Sked, Obrt za trgovinu i usluge, funkcionalnost ili poboljšanje istoga ostaju u vlasništvu društva tvrtke Sked, Obrt za trgovinu i usluge.